Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Informationssida för privata utförare inom äldreomsorgen

Här kommer du som är privat utförare inom Halmstads kommuns äldreomsorg att kunna ta del av information gällande rutiner, systemstöd och annat som berör uppdraget.

Användning av systemet Magna Cura

Under relaterade länkar till höger på sidan finns länk till den applikation som krävs för att på distans använda Magna Cura. Nedan finns Anvisning och manualer för att koppla upp sig mot Magna Cura och använda systemet.

I början av 2021 införs ett nytt vård och omsorgssystem som heter Lifecare Vård och omsorg. Detta system ersätter då Magna Cura.

​Användning av SITHS-kort och HSA-katalog

Halmstads kommun erbjuder LOV-företag inom hemtjänst hjälp med att utfärda ID-kort (SITHS-kort) för säker åtkomst samt tillhörande HSA-post. ID-korten är ej SIS-godkända. Information kring rutiner sammanställs i texten nedan samt även i dokumentet "Information till LOV-företag".

För beställning används blankett nedan (Beställning av ID-kort och HSA-post för LOV).

Särskilt avtal/överenskommelse (tredjepartsavtal) gällande ID--kortutfärdande och HSA-katalog ska tecknas med respektive företag som kommunen kommer att erbjuda hjälp till.

Blanketten fylls i av berörd chef och skickas till LOV-koordinatorni kommunen. Personerna kommer att registreras i HSA-katalogen via kommunens samarbete med Region Halland där Hallandskatalogen HAK används som regional HSA-katalog. Därefter läggs beställning av ID-korten och i samband med detta informeras LOV-företagen att berörda personer kan besöka Region Hallands korthandläggarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (adress och öppettider finns på webbsidan) i Halmstad för fotografering och slutförande av bestälning. Vid detta besök måste godkänd legitimation visas upp.
Efter ca 2 veckor skickas ett brev till användarens folkbokföringsadress med PIN-koder och PUK-kod för ID-kortet. Detta brev tar användaren med sig till korthandläggaren på Region Halland där ID-kortet kvitteras ut. Även vid detta andra besök ska godkänd legitimation visas. Spara brevet med koderna, det är en värdehandling och behövs om ID-kortets PIN-kod behöver låsas upp med PUK-koden. Användaren kan med fördel byta sina PIN-koder via programmet NetID (se nedan) och välja egna koder. Det finns två olika PIN-koder, en för att legitimera sig och en för att underteckna elektroniskt.

I samband med beställning av kort ska berörd chef lämna information till den anställde. Denna information ska den som ska få kort ha tagit del av inför kortbeställningen. Informationen finns nedan som filer.

När en person avslutar sitt uppdrag hos företaget eller av annan anledning inte längre ska inneha ID-kort ska detta återkallas och avregistreras. Blankett  nedan (Avbeställning av ID-kort och HSA-post för LOV) fyllas i och skickas till LOV-koordinatorn.

Programvaran NetID behöver finnas installerad på datorn för att kortläsaren ska kunna läsa SITHS-kortet. Programvaran gäller för Windows 7,8 eller 10, och kan laddas ner här. En kortfattad anvisning för NetID finns nedan bland filerna/dokumenten.

Personuppgifter

I samband med beställning av SITHS-kort och upplägg av personpost i HSA-katalogen samlar vi in och behandlar personuppgifter från den som fyller i blanketten. Syftet med behandlingen är att kunna hantera aktuellt ärende. Vi tillämpar gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla inlämnade personuppgifter är avtal och rättslig förpliktelse. Uppgifterna kommer att sparas under den tid som aktuellt SITHS-kort är utfärdat. När berörd person inte längre ska ha ett SITHS-kort, exempelvis när personen inte längre arbetar på uppdrag av Halmstads kommun, ska kortet avregistreras och personposten i HSA-katalogen tas bort. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi delar aktuella personuppgifter med Region Halland och med Inera AB.

Personuppgiftsansvarig är hemvårdsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på direkt@halmstad.se. Du når vårt dataskyddsombud via vårt kontaktcenter, Halmstad direkt, på telefon: 035-13 70 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anvisning VPN Externa.pdföppnas i nytt fönster 429.8 kB 2014-04-14 16.03
vpn-bestallning-extern.pdföppnas i nytt fönster 26.4 kB 2019-04-25 11.56
Manual MAC VPN Magnacura.pdföppnas i nytt fönster 1.5 MB 2014-04-14 16.03
Manual PDF Magnacura.pdföppnas i nytt fönster 735.1 kB 2014-04-14 16.03
Manual STARTA Magnacura.pdföppnas i nytt fönster 301 kB 2014-04-14 16.04
Manual VPN Magnacura.pdföppnas i nytt fönster 875.7 kB 2014-04-14 16.04
information-nya-SITHS-kortanvändare-140916.pdföppnas i nytt fönster 342.4 kB 2015-03-02 10.25
villkor-telia_eleg-050314.pdföppnas i nytt fönster 31 kB 2015-03-02 10.25
iidsetup.exeöppnas i nytt fönster 6.4 MB 2018-01-31 08.43
Information till LOV-företag 150303 SITHS HSA.pdföppnas i nytt fönster 289.6 kB 2015-03-04 09.02
manual-netid-150306.pdföppnas i nytt fönster 295.1 kB 2015-03-06 09.35
Beställning ID-kort och HSA-post för LOV.docxöppnas i nytt fönster 80.8 kB 2018-05-02 21.13
Avbeställning av ID-kort och HSA-post för LOV.docxöppnas i nytt fönster 76.8 kB 2018-05-02 20.58