Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Faderskap eller föräldraskap

När ett par som inte är gifta får barn, får familjerättsenheten veta det via folkbokföringen och kontaktar modern via brev. Hon kan då välja att skicka tillbaka uppgifter om fadern via brev eller genom att fylla i formuläret nedan.

Det går även bra att fylla i formuläret upp till två månader innan barnet är fött.

Efter det blir föräldrarna kontaktade för att boka tid för att bekräfta faderskapet eller föräldraskapet. Båda föräldrarna behöver ha giltig legitimation med sig.

Är ni överens om att ha gemensam vårdnad om barnet kan ni anmäla detta i samband med att faderskaps- eller föräldraskapshandlingarna undertecknas.

Om ni är folkbokförda på samma adress fastställs faderskapet eller föräldraskapet på Rådhuset, Kyrkogatan 5länk till annan webbplats, på Stora torg i Halmstad. Anmäl er i receptionen så kommer en handläggare och tar emot er.

Om ni inte bor tillsammans fastställs faderskapet eller föräldraskapet hos familjerätten på Ernst Wigforss plats 5 i Halmstad.

Bekräftelse av fader- eller föräldraskap

Genom att fylla i nedanstående formulär ger jag mitt samtycke till att utsedd medarbetare på Halmstad Direkt får behandla mina uppgifter, i enlighet med Personuppgiftslagen samt Offentlighets- och sekretesslagen. Detta för att sammanställa underlag inför socialtjänstens utredning och beslut om faderskapsbekräftelse.

Gäller det samkönat föräldarskap är det särskilda regler.

Väntar du tvillingar eller fler barn använd ett formulär per barn.

Gäller bekräftelsen ett ofött barn * (obligatorisk)
Gäller bekräftelsen ett ofött barn

Sammanboende med den andre föräldern? * (obligatorisk)
Sammanboende med den andre föräldern?


Har ni tidigare gemensamma barn? * (obligatorisk)
Har ni tidigare gemensamma barn?


Behövs tolk? * (obligatorisk)
Behövs tolk?

Har barnet kommit till genom assisterad befruktning? * (obligatorisk)
Har barnet kommit till genom assisterad befruktning?


Är barnet fött på Hallands sjukhus i Halmstad? * (obligatorisk)
Är barnet fött på Hallands sjukhus i Halmstad?