Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Framtidens hälsa

Inom vård- och omsorgsområdet pågår det mycket arbete för att hitta nya former för vårdens framtid.

Behovet av stöd till invånare som blir sjukare, äldre och som av någon anledning behöver stöd för att kunna leva ett gott liv ökar.

För att möta framtidens behov måste vi utveckla vården med de digitala möjligheter som ges.

Regeringens vision är:

”År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.”

I Halmstads kommun pågår flera projekt:

  • Digga Halland är ett treårigt projekt som delfinansieras av Europeiska socialfonden och är ett samverkansprojekt mellan länets kommuner, Region Halland och Högskolan i Halmstad.
  • Test av robotdammsugare och automatiska sängar på hemvårdsförvaltningen. Syftet med båda projekten är att få mer kunskap kring användandet av tekniska hjälpmedel, i detta fall robotdammsugare och automatiska sängar inom äldreomsorgen.

Genomförda projekt

Läs mer om genomförda projekt:

Smarta hem för äldre i Getinge

Ny e-tjänst för orosanmälan

Nytt arbetssätt för att signera ordination och överlämning