Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Funktionsnedsättning

Att ha en funktionsnedsättning innebär att du på grund av skada eller sjukdom kan behöva hjälp och stöd för att leva ett eget liv och att vara med i samhället.

Vad är en funktionsnedsättning?

En funktionsnedsättning kan vara

  • Intellektuell (intellektuellfunktionsnedsättning)
  • psykisk (till exempel tvångssyndrom)
  • neuropsykiatrisk (till exempel ADHD, Aspergers syndrom)
  • fysisk, sensorisk eller medicinsk (till exempel synskada, rörelsehinder, svår epilepsi)

Vilken hjälp kan jag få?

Många olika myndigheter och organisationer kan ge stöd och hjälp till dig som har en funktionsnedsättning. Viss hjälp har du rätt att få enligt lag, till exempel enligt

Ibland görs en behovsprövning. Annat stöd kan du få bara genom att anmäla ditt intresse. Många insatser riktar sig enbart till dig som har en varaktig funktionsnedsättning.

Tillgänglighet i kommunen

Halmstads kommun delar ut Årets Tillgänglighets- och bemötandepris som i år delas ut på Guldmorgongalan som är förlagd till den 3 mars 2021. Priset delas ut till ett företag som visat sig ha speciellt god tillgänglighet och gott bemötande för alla kunder. Föreslå en kandidat till Årets Tillgänglighets- och bemötandepris.länk till annan webbplats

Utveckling av verksamheten

En grund för att förbättra insatserna är kvalitetsredovisningar och brukarundersökningar.

Är du anhörig till någon med funktionsnedsättning?

Socialförvaltningen erbjuder stöd till dig som är anhörig i form av rådgivning, enskilt eller i grupp.