Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Ansöka om stöd

Nu finns det en e-tjänst för dig som söker stöd från socialtjänsten.

Det innebär att det finns ytterligare en väg in till kommunen för att komma i kontakt med oss kring olika stöd från kommunen.

I tjänsten kan du ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Söker du stöd enligt socialtjänstlagen kallas det för bistånd. Målsättningen med biståndet är att du ska få stöd utifrån dina individuella behov och förutsättningar. Lagen ger möjlighet att utforma stödet på ett sätt som passar just dig, din familj eller en anhörig.

Om du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det är syftet med LSS.

Ett sätt att söka stöd

Som förälder är du ansvarig för att ditt barn får den omvårdnad och trygghet som de behöver. Om det behövs kan socialtjänsten stödja föräldrar i sitt föräldraskap. Att söka stöd i sitt föräldraskap är ett sätt att ta föräldraansvar.

E-tjänsten är uppbyggd så att handläggaren får den information som behövs för att göra en första bedömning av din ansökan. Det är viktigt att du försöker svara så utförligt du kan, vissa fält är obligatoriska och då finns det en förklaring under frågetecknet till varför. Det finns alltid möjlighet att komplettera ansökan när du fått kontakt med handläggare.

Detta är inte en tjänst som ersätter de andra vägar som finns för att diskutera olika stöd från socialtjänster. Det är ett komplement och du hittar den nedan under sjlälvbetjäning och blanketter.

Har du frågor om e-tjänsten eller om din ansökan kan du alltid ringa 035-13 70 00.