Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Boende för personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning kan behöva hjälp och stöd i sitt boende. För att söka stöd i egen lägenhet eller en plats i ett boende, vänd dig till socialförvaltningens socialsekreterare.

Stöd i egen lägenhet 

Kommunen erbjuder stöd till dig som kan bo i egen lägenhet.

Hjälp med omvårdnad, städning, tvätt, inköp och liknande

Du kan söka hemtjänst hos hemvårdsförvaltningen.

Undvik fallolyckor genom att ta hjälp av fixartjänsten

Behöver du hjälp med att flytta möbler, sätta upp gardiner eller andra uppgifter i hemmet där du riskerar att skada dig? Då kan du boka ett besök av kommunens fixartjänst.

Boendestöd - pedagogisk och praktisk hjälp

Du kan få hjälp i ditt boende om du har…

  • En psykisk funktionsnedsättning
  • en utvecklingsstörning
  • eller problem med missbruk

Bostadsanpassning

Har du en funktionsnedsättning som gör att du inte klarar dina vardagliga sysslor i bostaden, exempelvis personlig hygien, matlagning och förflyttning kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag hos fastighetskontoret.

Bostad med särskild service

Om du behöver ett boende med närhet till personal som är utbildad för att ge omvårdnad till personer med funktionsnedsättningar, kan du ansöka om bostad med särskild service enligt Lagen om stöd och service, LSS eller Socialtjänstlagen, SoL. Det kan vara en servicebostad eller en gruppbostad, och drivas antingen av kommunen eller privata vårdföretag. Kommunen tillhandahåller lägenheten och du hyr i andra hand av kommunen.

När du ansöker om bostad med särskild service, blir du erbjuden ett lämpligt boende utifrån dina behov. Om du tackat ja till en plats i ett boende, har du möjlighet att sätta upp dig på en "bytarlista" för ett nytt erbjudande.

Kostnader för dig som bor i bostad med särskild service

Häftet "Bostad med särskild service och andra boendealternativ"PDF innehåller detaljerade uppgifter om insatsen.

För dig med mindre behov av stöd

En servicebostad är en mellanform mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i en gruppbostad. Du har möjlighet att få stöd av personal dygnet runt. 

För dig med större behov av stöd

En gruppbostad är till för dig som har behov av närhet till personal som kan ge tillsyn och omvårdnad dygnet runt.

Annan särskilt anpassad bostad

Med detta menas en lägenhet med viss grundanpassning för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Ingen personal ingår utan personalstöd söks separat, till exempel hemtjänst eller personlig assistans.

Att överklaga ett beslut

Om du inte är nöjd med de beslut som fattats, kan du överklaga inom tre veckor från det datum då du fick beslutet.