Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

CIVIS - hjälp till arbete

Halmstads kommun har drivit projektet CIVIS med stöd av bland annat europeiska socialfonden. Projektet har arbetat för att stödja personer med autismspektrumtillstånd att närma sig arbetsmarknaden.

Projektet är nu avslutat och en del av reslutatet från arbetet persenteras här.

Hallands mål är en öppen, jämställd och inkluderande arbetsmarknad. Mångfalden är en resurs för att säkra kompetensförsörjningen och möta de demografiska utmaningarna. För en hållbar tillväxt måste möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden öka för grupper som idag är underrepresenterade på arbetsmarknaden.

Synliggöra hinder

Projekt CIVIS har fokuserat på att synliggöra hinder för målgruppen, personer med autismspektrumtillstånd, som begränsar dem inom alla livsområden. Kommunikation och utbildning/arbetsmarknad har varit viktiga inslag. Med anledning av gruppens specifika behov och krav på tydlig struktur och kommunikation är detta ett arbete som har utvecklas till ett fullskaligt projekt, som har delfinansierats av Svenska Europeiska socialfonden (Svenska ESF-rådet).

Tillgänglighetsdatabasen (TD)

Det finns grupper som diskrimineras och som inte kan utöva sina mänskliga rättigheter. Där kan TD utgöra ett verktyg för att påverka utformningen av offentliga lokaler och miljöer samt attityder. I projektet har vi inventerat Studieförbundet Vuxenskolan tillsammans med deltagare. Klicka härlänk till annan webbplats för att ta del av resultatet som vi har publicerat.

Antistigma - filmer om vardagssituationer 

Centralt i projekt CIVIS har varit arbetet med Antistigma. Målet med detta antistigmaarbete har varit att förändra attityder och skapa förståelse för samspelet individ-samhälle, framförallt inom skolan men även för arbetsgivare.

CIVIS har tillsammans med deltagare i projektet, Högskolan i Halmstad, skådespelare och regissör Maja Danielsson arbetat fram sex kortfilmer som förklarar och exemplifierar vardagliga situationer som kan uppstå i skolans värld för elever med autismspektrumstillstånd.

Varje film inleds med att Marie Lindgren (leg psykolog) förklarar ett teoretiskt begrepp som hör ihop med autismspektrumtillstånd. Detta exemplifieras sedan i en skolsituation. Avslutningsvis ger Isabella Artursson (pedagog) förslag på hur det går att bemöta situationen.

Boken om CIVIS

Projektpersonalen har utarbetat en bok (se nedan) om CIVIS för att dela med sig av sina resultat till intresserade.

CIVIS-broschyr på svenska

CIVIS-broschur in english

Mer från projektet

Projektets praktikant Simona Enckell har producerat ett antal personliga filmer länk till annan webbplats tillsammans med några deltagare.