Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Verktygslådan

CIVIS har tillsammans med deltagare i projektet arbetat fram sex kortfilmer som förklarar och exemplifierar vardagliga situationer som kan uppstå i skolans värld för elever med autismspektrumstillstånd.

Varje film inleds med att Marie Lindgren (leg psykolog) förklarar ett teoretiskt begrepp som hör ihop med autismspektrumtillstånd. Detta exemplifieras sedan i en skolsituation. Avslutningsvis ger Isabella Artursson (pedagog) förslag på hur det går att bemöta situationen.

FILM 1:

Teoretiskt begrepp: Exekutiva funktioner

Skolsituation: Aulan

FILM 2:

Teoretiskt begrepp: Central koherens

Skolsituation: Kan du öppna fönstret?

FILM 3:

Teoretiskt begrepp: Föreställningsförmåga

Skolsituation: Gruppindelning

FILM 4:

Teoretiskt begrepp: Exekutiva funktioner, central koherens, föreställningsförmåga

Skolsituation: Berättelsen

 FILM 5:

Teoretiskt begrepp: Mentalisering

Skolsituation: Vad lyssnar du på?

FILM 6:

Teoretiskt begrepp: Återhämtning

Skolsituation: Rast