Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Habilitering, rehabilitering och hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning

Habilitering riktar sig till personer med medfödda och oftast livslånga funktionsnedsättningar, eller funktionsnedsättningar som uppstått i tidig ålder. Funktionsnedsättningen kan påverka förmågan att röra sig, se, höra, förstå, uppfatta omvärlden eller relatera till andra människor.

Habiliteringsinsatserna syftar till att förebygga och minska de svårigheter som funktionsnedsättningen kan medföra i det dagliga livet.

Rehabilitering syftar till att få tillbaka bästa möjliga funktionsförmåga, till exempel efter en olycka, sjukdom eller liknande. 

Vart vänder jag mig?

De flesta människor får hjälp med sin habilitering eller rehabilitering och sina hjälpmedel via sin vårdcentral, eller i vissa fall genom Region Hallands specialistverksamheter.

Barn under 18 år vänder sig alltid till Region Halland, i första hand till vårdcentralen som kan remittera vidare till olika specialistverksamheter.

Om du bor i gruppbostad, eller om du är över 18 år och har andra insatser från kommunen, kan det i vissa fall vara  någon av kommunens habiliterings- eller rehabiliteringsverksamheter som du ska vända dig till.

Hälso-och sjukvårdsenheten på socialförvaltningen

Vänd dig till kommunen om du har en funktionsnedsättning och...

  • bor i något av socialnämndens gruppbostäder eller servicebostäder, även privata sådana.
  • har personlig assistans.
  • har boendestöd.
  • deltar i daglig verksamhet enligt LSS.

Kommunrehabiliteringen på hemvårdsförvaltningen

Vänd dig till kommunrehabiliteringen om du bor i något av hemvårdsnämndens särskilda boenden eller demensboenden, även privata sådana.
Eller om du, oavsett ålder, har:

  • omsorgsinsatser från hemtjänsten
  • hemsjukvård

Vem kan hjälpa mig med hjälpmedel?

Den verksamhet som ansvarar för din habilitering eller rehabilitering ansvarar även för att bedöma och förskriva de hjälpmedel du har behov av.