Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) innehåller de grundläggande reglerna för all hälso- och sjukvård. Det finns bestämmelser som klargör ansvarsfördelningen mellan landstingen och kommunerna. Målsättningen är att ge god hälsa och god vård på lika villkor för alla. HSL är ingen rättighetslag. Det innebär att det inte finns möjlighet att i domstol pröva rätten till viss behandling. 

Vad innebär HSL för mig med funktionsnedsättning?

I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) stadgas att landstingen bland annat ska erbjuda invånarna:

  • Habilitering och rehabilitering
  • Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning
  • Tolktjänst för vardagstolkning till barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade

En del habilitering, rehabilitering och hjälpmedel är det istället kommunen som har ansvar för. 

Kontakt

Vem som ansvarar för vård och hjälp enligt HSL beror bland annat på vilken insats det gäller, hur du bor och varifrån du får annat stöd som du behöver på grund av din funktionsnedsättning. Läs under rubriken habilitering, rehabilitering och hjälpmedel vem som har ansvaret i just din situation.