Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Lagen om stöd och service, LSS

När andra lagar inte räcker till för att ge dig med funktionsnedsättning det stöd och den särskilda service du behöver, finns en speciell lag att ta till, LSS. Insatserna i LSS är alltid frivilliga. 

Vem kan få insatser enligt LSS?

För att få del av insatserna ska du ha någon av följande funktionsnedsättningar:

 • utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 • betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom (så kallad vuxenhjärnskada)
 • andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i vardagslivet och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Vilka insatser kan jag få?

De insatser du kan begära enligt LSS är:

 • Rådgivning och annat personligt stöd (Råd och Stöd). Denna insats ges av Region Halland
 • Personlig assistent (för personer med mycket stora funktionsnedsättningar)
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov
 • Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom
 • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad för vuxna
 • Daglig verksamhet (för personer med utvecklingsstörning, vuxenhjärnskada eller autism)

Vart vänder jag mig

Region Halland ansvarar för insatsen Råd och Stöd. Ring växeln på 035-13 10 00 och fråga efter ansvarig handläggare på Habiliteringen.

Insatser som kommunen ansvarar för
Socialförvaltningen ansvarar för alla insatser, utom råd och stöd. Du ansöker, muntligt eller skriftligt, till socialsekreterare på Handläggningenheten eller Vuxenenheten. Socialsekreteraren utreder och bedömer ditt behov av insatsen. Du får därefter ett skriftligt beslut.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga inom 3 veckor från det datum då du fick beslutet. Hur det går till står i beslutet.