Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Hälso- och sjukvård

Kommunal hälso- och sjukvård vänder sig till dig som:

  • bor i ett äldreboende
  • bor i ett av socialnämndens grupp- eller servicebostäder (även privata)
  • har omsorgsinsatser från hemtjänsten (även privata) och är inskriven i hemsjukvården
  • har personlig assistans
  • deltar i daglig verksamhet enligt LSS
  • alla boende i Halmstads kommun som är inskrivna i den kommunala hemsjukvården.

Du kan få hjälp med:

  • Medicinska bedömningar och behandlingar
  • Stöd och råd i medicinska frågor
  • Rehabilitering

Hemsjukvården finns tillgänglig dygnet runt. Stor vikt läggs på förebyggande arbete exempelvis att förhindra fallolyckor och undernäring.

Det är kommunens sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och omsorgspersonal som utför hemsjukvård.

Region Halland ansvarar för läkarmedverkan. Även om du är inskriven i den kommunala hemsjukvården har du alltid rätt att söka hjälp på vårdcentral och sjukhus.

Du som behöver insatser hemma efter utskrivning från sjukhuset

1177.selänk till annan webbplats kan du läsa om dina rättigheter och möjligheter som patient och hur sjukhuset, närsjukvården, den psykiatriska öppenvården och din hemkommun samarbetar för att du ska känna dig trygg då det är dags för utskrivning från sjukhuset. Information finns också som en tryckt patientguide som delas ut inom slutenvården i Halland till patienter som är i behov av insatser där de kommer hem.

Patientnämnden – om du är missnöjd

Har du synpunkter på den vård och behandling du fått? Vänd dig då i första hand till den enhet som du varit i kontakt med.

Om ni inte tillsammans kan klara ut det som orsakat ditt missnöje kan du vända dig till Patientnämnden Hallandlänk till annan webbplats för att få råd.