Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Du kan göra en insats som privatperson

Det finns barn, ungdomar och vuxna i Halmstads kommun som behöver stöd i vardagen av olika anledningar. Det kan handla om:

  • Barn/ungdomar med behov av särskilt stöd
  • Personer med fysisk funktionsnedsättning
  • Personer med psykisk funktionsnedsättning
  • Personer med utvecklingsstörning
  • Flyktingar

Du som privatperson kan hjälpa till! Kommunen har flera olika typer av uppdrag som kräver olika stor insats. Vilken passar dig och/eller din familj?

Vid visat intresse gör vi alltid en utredning för att säkerställa personlig lämplighet, och matcha dig med rätt person. Det betyder att det ibland kan dröja innan du får ett uppdrag. Behoven av de olika insatserna varierar.

Stödfamilj (kontaktfamilj)

Som stödfamilj tar du emot ett barn eller ungdom i ditt hem en eller två helger per månad. Du får ekonomisk ersättning för ditt uppdrag.

Kontaktperson

En kontaktperson träffar eller har kontakt med ett barn, ungdom, vuxen eller någon med funktionsnedsättning som behöver socialt umgänge två till fyra gånger i månaden. Du kan också vara med vid umgänge mellan förälder och barn. Du får ekonomisk ersättning för ditt uppdrag.

Ledsagare

Ledsagaren följer med en person med funktionsnedsättning på till exempel biobesök eller för att köpa kläder. Omfattningen varierar från fall till fall. Du får ekonomisk ersättning för ditt uppdrag.
Intresseanmälan: Bli ledsagare

Avlösare

Avlösaren ser till att den som vårdar ett barn/anhörig med funktionsnedsättning får tid ibland för sig själv och andra familjemedlemmar. Omfattningen variererar från fall till fall. Du får ekonomisk ersättning för ditt uppdrag.

Familjehem

Ett familjehem tar emot ett barn eller ungdom på heltid för en längre tid. Du får ekonomisk ersättning för ditt uppdrag.

Jourhem

Du är beredd att ta emot ett barn eller ungdom på heltid med kort varsel. Det kan vara för ett par dagar eller några månader. Du får ekonomisk ersättning för ditt uppdrag.

God man och förvaltare

Du kan hjälpa någon att sköta sin ekonomi, förvalta sina tillgångar och ta tillvara sina rättigheter i samhället.

Frivilligverksamheten

Det finns olika sätt att arbeta ideellt med äldre. Det kan till exempel handla om caféverksamhet, anhörigstöd eller program för Alla hjärtans hus.

Flyktingar

Frågor och svar om flyktingmottagning

Ungdomstjänst

Din arbetsplats kan hjälpa en ung person att komma på rätt väg genom att erbjuda ungdomstjänst.