Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Missbruk och beroende

Om du upplever att du har problem med missbruk och beroende kan du få hjälp av kommunen. Du kan också få stöd om det gäller någon i din närhet. Kommunen arbetar både förebyggande och med vård. All stöd och hjälp baseras på respekt för den enskilde.

​Om du söker stöd, brukar det vanligtvis ta ungefär en vecka tills du har en mötestid, i undantagsfall 2-3 veckor. För det mesta får du prata med någon redan samma dag.

Råd och stöd

Om du har frågor kring missbruk eller beroende, kan du kontakta kommunen och be att få prata med behandlingsenheten.

Behandling

Upplever du att alkohol, droger eller spel om pengar tar en för stor del i ditt liv? Har du börjat fundera på att göra en förändring? Då är du välkommen att kontakta kommunen för att få utrett vilken insats som passar dig. Du kan till exempel få enskilda samtal eller delta i gruppbehandlinglänk till annan webbplats, eller möjlighet att återhämta dig från ett missbruklänk till annan webbplats

Sekretess

Alla känsliga uppgifter som lämnas till kommunen skyddas av bestämmelser i sekretesslagen. Du har rätt att ta del av dina journaluppgifter. 

Stöd till anhöriga

Påverkas du av att någon i din närhet (till exempel en vän eller familjemedlem) har alkohol- eller drogproblem? Då kan du ta del av behandlingsenhetens anhörigprogram. Som anhörig behöver du inget biståndsbeslut.

Hjälp med boendet

En följd av beroendeproblem är att många själva inte lyckas att skaffa sig, eller behålla, ett boende. I Halmstad finns olika boendeformer för personer med missbruks- och beroendeproblem. Du kan också få råd, stöd och hjälp i ditt boende, i form av boendestöd.

Att göra en anmälan

Har du frågor om missbruk och beroende? Är du orolig för en bekant, kollega eller familjemedlem? Kontakta kommunen om du har frågor eller vill göra en anmälan om missbruk. Anmälan kan göras skriftligt eller muntligt. Kommunen har en skyldighet att följa upp alla anmälningar.

Akuta problem efter kontorstid

Ring sociala jouren på larmnumret 112.

Lagstiftning

Vård och behandlingsinsatser ska så långt som möjligt vara frivillig, med stöd av Socialtjänstlagenlänk till annan webbplats (SoL). I särskilt allvarliga fall har samhället skyldighet att ingripa för att en person ska få vård med stöd av Lagen om vård av missbrukare i vissa fall länk till annan webbplats(LVM).

Överklaga ett beslut

Om du inte är nöjd med de beslut som fattats, kan du överklaga inom tre veckor från det datum då du fick beslutet. Hur det går till står i beslutet.

Vill du söka annan hjälp?

Halmstads kommun har ett gott samarbete med brukarföreningarna inom missbruksvården. Samarbetet sker genom gemensamma utbildningar, gemensamma samarbetsgrupper samt genom att informera om varandras verksamheter. Tillsammans kompletterar verksamheterna varandra och ökar möjligheterna för individer att kunna göra varaktiga förändringar i livet.

Det finns flera frivilligorganisationer och föreningar som ger stöd och hjälp till dig som har missbruks- och beroendeproblem. Se "relaterade länkar".

Utveckling av verksamheten

En grund för att förbättra insatserna är kvalitetsredovisningar och brukarundersökningar.