Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Behandlingsenheten för personer med missbruks- och beroendeproblematik

Om du har problem med missbruk eller beroende av alkohol, narkotika eller spel om pengar kan du få hjälp av behandlingsenheten. Även du som är nära någon eller anhörig kan få stöd.

När någon har problem med alkohol, droger eller spel påverkas även de som finns runtomkring. Det är därför viktigt att alla berörda kan få hjälp utifrån sina egna behov och känslor.

Hos behandlingsenheten kan man få hjälp var och en för
sig och tillsammans. 

Vår erfarenhet är att det är viktigt att någon i familjen tar initiativ och söker hjälp.

Behandlingsenheten kan hjälpa dig som...

Behandling

Hos behandlingsenheten kan du få individuell behandling, delta i gruppbehandling, få stöd som anhörig och barn- och ungdomsverksamheten Nova.

Behandlingen är kostnadsfri för alla som bor i Halmstads kommun. Sökande från grannkommuner är också välkomna i mån av plats, mot en avgift som betalas av din hemkommun.

Metoder

Personalen arbetar utifrån en familjeterapeutisk grund och använder sig även av kognitiv beteendeterapi (KBT), MI – motiverande samtal och programspecifika metoder som haschprogrammet (HAP) och återfallsprevention.

Arbetsgivare

Behandlingsenheten finns också till för arbetsgivare som vill veta hur man förebygger och bemöter missbruksproblematik på arbetsplatsen. Behandlingsenheten erbjuder även allmän rådgivning kring alkohol- och narkotika samt missbruks- och beroendeproblematik till de som vill veta mer. 

Kontakt

Behandlingsenheten har öppet under dagtid, vardagar. Du är välkommen att höra av dig till oss för att prata eller boka in ett möte. Vanligtvis bokar vi en mötestid inom en vecka. Du har möjlighet att komma på en till tre råd- och stödsamtal.

Om du önskar ytterligare hjälp krävs biståndsbeslut vilket du får hjälp att ansöka om. Deltagande i anhöriggruppen kräver inget biståndsbeslut.

Om du skickar e-post, glöm inte att e-postkontakt aldrig kan bli helt tillförlitlig med hänsyn till sekretessen. Försök därför att avidentifiera dig.


Tystnadsplikt

Personalen har tystnadsplikt gentemot andra myndigheter och privatpersoner. De har dock en anmälningsskyldighet, vilket innebär att om de blir oroliga för att ett barn far illa kommer de att kontakta en handläggare som kan träffa föräldrarna till barnet för att se om det eventuellt finns något behov av stöd eller hjälp.

Bok- och filmtips

Personalen på behandlingsenheten har gjort en lista med tips på böcker och filmer som handlar om missbruk och beroende.