Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Stöd till anhöriga vid missbruk och beroende

Har du en anhörig eller en vän som har alkohol-, drog- eller spelproblem? Kanske har du försökt hjälpa denne utan att det blivit bättre.

Missbruk och beroende påverkar inte bara den som missbrukar utan också alla som står honom eller henne nära.

Som familjemedlem, nära anhörig eller vän kan du behöva stöd och hjälp likväl som den som dricker, spelar och använder droger.

Anhörigprogram alkohol/narkotika

Du som är anhörig eller närstående kan få stöd hos behandlingsenheten. Syftet med anhörigprogrammet är att träffa andra med liknande erfarenheter, och få ökad kunskap om missbruk och dess konsekvenser för omgivningen.

Fokus ligger på dig som anhörig och vad du behöver.

Anhörigprogrammet hålls fyra gånger om året och består av åtta träffar på 2,5 timmar vardera. De sju första är en gång i veckan, därpå följer en uppföljningsträff. Deltagandet är kostnadsfritt och du behöver inget biståndsbeslut.   

Anhörigprogram spelberoende

Anhörigprogram för de som är närstående till någon med spelproblematik. Syftet är samma som för anhöriggrupp alkohol/narkotika och fokus ligger på dig som anhörig och vad dina behov är. Programmet består av åtta träffar på 2,5 timmar vardera.

Du kontaktar behandlingsenheten via 035-13 70 00 eller via e-post om du är intresserad av våra anhörigprogram.                  

Vad tycker deltagarna?

"Gruppen gav mig styrka att ta tag i problemet och våga agera, oerhört skönt att känna att man inte är ensam".
Läs fler citat från deltagarna i anhörigprogrammet.

Individuella samtal

Behandlingsenheten erbjuder även enskilda samtal till dig som är anhörig. Precis som i anhörigprogrammet ligger fokus på dig och vad du behöver. Du är alltid välkommen att bjuda med andra som står dig nära, någon du känner som missbrukar, någon annan som är viktig för dig och som också berörs av missbruket. Behandlingsenheten jobbar mycket med familjer och försöker tillsammans tala om det som är svårt att tala om, se till så att alla blir lyssnade på och att bryta mönster som skadar relationer.

Är du förälder?

Att vara förälder till en ungdom som använder droger eller dricker för mycket innebär ofta känslor av oro, rädsla, frustration och maktlöshet. Ofta händer detta i ett skede då det är tänkt att ens barn ska börja bli mer självständigt och få mer eget ansvar. Konflikter blir ofta en stor del av vardagen och det kan vara svårt som förälder att orientera sig mellan frihet och gränser, mellan kontroll och tillit.

Personalen på behandlingsenheten har träffat många ungdomar och föräldrar och kan tillsammans med dig prata om denna balansgång, om hur man kan hantera de känslor situationen väcker och om vilka konsekvenser drogerna kan få.

Under 18 och anhörig?

Det finns en speciell gruppverksamhet för barn- och tonåringar, Nova.