Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Sota själv - ansökan

Lagen ger kommunen rätt att ge en fastighetsägare tillstånd att utföra eller låta annan utföra rengöring/sotning på den egna fastigheten. Fastighetsägaren måste ansöka på nedanstående blankett och där intyga att sotningen kan ske på ett, ur  brandskyddssynpunkt, betryggande sätt.

Vid prövningen av om rengöringen/sotningen kan ske på ett betryggande sätt ska hänsyn tas till risksituationen, förbränningsanläggningens komplexitet och den enskildes kunskap.