Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Cykla

Du som vill ta dig fram i Halmstad har ett väl utbyggt cykelvägnät, med över 29 mil cykelbanor, att nyttja. I Halmstad vill vi att det ska vara enkelt för dig och alla andra superhjältar att välja cykeln som färdmedel.

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra förutsättningarna för dig som cyklist. Det gäller både nybyggnation av cykelbanor, trafiksäkring av passager och förbättring av servicen med exempelvis fler cykelställ.

Vi driver också kampanjer och projekt som ska få fler att upptäcka cykelns möjligheter och fördelar.

Halmstad vill bli en mer cykelvänlig kommun

Mer belysning, upprustning av befintliga cykelvägar och fler cykelpumpar. Detta är några av punkterna i Halmstads kommuns handlingsplan ”Cykelplan 2017”, som ska visa vägen mot en mer cykelvänlig kommun.

Kommunen arbetade tidigare efter ”Cykelplan 2010”. Den har nu ersatts av en uppdaterad version, vars ambition är att ge en ökad och förbättrad cykling i kommunen.

– Mycket har hänt sen dess, samhället har förändrats. Bostäder har byggts, det finns fler typer av cyklar och inte minst har invånarna nya krav och önskemål, säger Stina Alexandersson, trafikmiljöingenjör på Halmstads kommun. Detta framkom under den medborgardialog som genomfördes i vintras, både som enkät på kommunens webbplats och öppna dialogmöten. Närmare 700 personer svarade på webbenkäten.

Målsättningen är att cykeltrafikens kvalitet och kvantitet ska öka. Antalet cykelresor ska öka, antalet cykelolyckor ska minska och nöjdheten bland kommunens cyklister ska öka.

– Politikerna har en tydlig ambition att utveckla Halmstad till en mer cykelvänlig kommun och att cyklingen ska öka. Ambitionsnivån i cykelplanen är dock högre än befintlig budget, så för att arbetet ska gå i den takt vi önskar behövs mer pengar för cykelsatsningar framöver. Ambitionen och handlingsplanen är spikad, men den blir verklighet i den takt resurserna tillåter, säger Stina Alexandersson.

Den nya cykelplanen sträcker sig till år 2040, men tanken är att den ska revideras efter fem år.