Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Gator och vägar

Halmstads kommun ansvarar för, bygger och sköter flertalet av våra gator och vägar. Trafikmiljön ska vara trygg och säker.


Trygg och säker trafikmiljö

Kommunen arbetar kontinuerligt för att trafikmiljön ska vara trygg och säker. Det innebär bland annat att farliga korsningar byggs om, cykelbanorna blir fler och att busshållplatser och övergångsställen blir tillgänglighetsanpassade.


Karta över vägnätet

Här är en karta över vägnätet: Karta över gator och vägar i Halmstad med väghållare.länk till annan webbplats De vägar som kommunen ansvarar för är blåmarkerade.


Underhåll och skötsel

Det är teknik- och fritidsförvaltningen som bygger, driftar och underhåller kommunens gator, vägar, broar samt gång- och cykelbanor.

Gångbaneskötseln är i huvudsak fastighetsägarnas ansvar, men kommunen står för förnyelse av ytskiktet. Underhåll och utbyte av vägmärken, vägvisningsskyltar, gatunamnsskyltar samt förbättring av vägmarkeringar vid exempelvis övergångsställen och stopplinjer ingår också i kommunens arbetsuppgifter.

Teknik- och fritidsförvaltningen ansvarar även för gatubelysningen.