Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Begäran om skadestånd på offentlig plats

Om du har råkat ut för en skada på en kommunal väg eller tomt kan du ha rätt till skadestånd. En förutsättning är att Halmstads kommun eller vår entreprenör har orsakat skadan genom vårdslöshet. Här kan du läsa mer om vad som gäller och hur du anmäler.

Skadeanmälan görs med denna blankettPDF

Det kan vara bra att veta att de flesta skadefallen inte leder till ersättning. Avgörande är om kommunen eller dess entreprenör har orsakat skadan genom vårdslöshet. Skadan måste också ha skett på kommunens väg. Halmstads kommun ansvarar inte för skador som uppstår för att andra trafikanter inte visat hänsyn i trafiken, inte respekterat skyltar eller tappat föremål på vägbanan.

Att det kan finnas ojämnheter och löst material inom ett vägområde är något
man får räkna med. Som trafikant är du alltid skyldig att anpassa körsättet
efter rådande förhållanden.

Varje skada ska i första hand anmälas till ditt eget försäkringsbolag. I händelse av att du vill rikta skadeståndskrav mot Halmstads kommun är det du som drabbats av en skada som har bevisbördan. Det är därför viktigt att du fyller i skadeanmälan så noga som möjligt och bifogar bilder. Spara även kvitton och annan eventuell dokumentation.

Om du inte är ägare till det fordon eller den fastighet som skadats måste du även bifoga en fullmakt som visar att du har rätt att driva ersättningskravet i ägarens ställe.

Varje fall prövas individuellt och handläggningstiden är cirka 45 dagar.

Mer information om tre typer av skadeståndsärenden:

 • Skada på fordon


  Halmstads kommun har i uppdrag att hålla de kommunala vägarna i ett tillfredsställande skick, men ansvarar inte för allt som sker på och längs vägarna.

  När vi får kännedom om trafikfarliga brister är vi skyldiga att varna trafikanterna och åtgärda bristerna så snart som möjligt. Även om alla vägar inspekteras regelbundet händer det ändå att fordon eller personer blir skadade på grund av vägens skick eller pågående arbeten. För att skadestånd ska kunna betalas ut krävs dock att kommunen eller dess entreprenör orsakat skadan genom vårdslöshet.

 • Reparation av skada


  Har du drabbats av en skada måste du kunna visa den, men ditt ersättningsanspråk bedöms oavsett om du har reparerat skadan eller inte. Spara därför alltid kvitton, foton eller annan dokumentation.

 • Personskada


  Personskador hanteras olika beroende på hur de uppstått. Om skadan har uppstått när du har kört bil eller motorcykel (i följd av trafik) hanteras ärendet genom fordonets trafikförsäkring.

  Om skadan har uppstått när du går eller cyklar gör vi en utredning och lämnar därefter ärendet till Halmstads kommuns försäkringsbolag. Det gör att handläggningstiden för personskadeärenden kan bli längre.