Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Enskilda vägar

I Halmstads kommun delas ansvaret för skötseln av vägnätet mellan kommunen och olika vägföreningar och vägsamfälligheter.

Vi har ett 25-tal vägföreningar. Där sköter kommunen den löpande driften och underhållet, medan vägföreningarna står för övrig skötsel med hjälp av kommunala skötselbidrag.

Vi har också cirka 130  vägsamfällighetersom får både statligt och kommunalt bidrag samt ett 20- tal som enbart får kommunalt bidrag.