Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Gaturenhållning

Centrala Halmstad städas flera gånger i veckan, oftare sommartid än vintertid. Fastighetsägare ansvarar för ytorna närmast husen och näringsidkare uppmanas ta ansvar för skräp från sina verksamheter.

Höststädning

Under hösten rensar vi upp löv för att förbereda inför vintern. Vi har många områden som ska hanteras och kan inte säga när vi sopar eller i vilken ordning. Vi försöker variera ordningen så att samma områden inte alltid kommer sist. Gång- och cykelbanor samt backarna vid exempelvis sjukhuset prioriteras och sopas rent flertalet gånger. Lövrensningen under hösten är också självklart väderberoende. Tänk på att lövsamlingar i våra rabatter fungerar som ett naturligt skydd och näring och tas av den anledningen inte bort.

Tidig start

Sopningen börjar redan kl. 05 på morgonen för att fordonen inte ska vara i vägen alltför mycket då trafiken kommer igång. Det innebär att boende kan störas tidigt på morgonen vid ett tillfälle under våren.

Hur fort det går att sopa kommunen är väderberoende.  Entreprenörerna som sköter snöröjningen i delar av kommunen vintertid ansvarar också för sopning av sina områden och i samverkan med dem så sopas alla vägar och cykelbanor i hela Halmstad.

Vårstädning

Under våren sopas alla gator i Halmstads kommun. När sopningen inleds beror på vädret. Först städas centrum och busshållplatser, därefter cykelbanor och ytterområden. Den flis som vi halkbekämpat med under vintern plockas upp och på köpet försvinner även mycket löv och gammalt skräp. Arbetet pågår i cirka två månader. Sex personer i driftsorganisationen har hjälp av både sopmaskin, traktorer och lövblåsare i arbetet. Alla gator i ett område tas inte alltid på samma gång. Den maskin som passar bäst på respektive gata används, vilket betyder att en del gator i samma område kan sopas vid olika tillfällen.