Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Så fungerar snöröjningen i Halmstad

Från december månads början till mitten av mars har Halmstads kommun beredskap för vinterväghållning dygnets alla timmar. Vi får kontinuerligt uppdaterade väderprognoser och kan snabbt rycka ut vid halka och snöfall.

Snöröjning

Vi sköter snöröjning på gator och gång- och cykelbanor, samt snöbortforsling vid behov. Vi sätter upp snökäppar och placerar ut sandlådor vid brantare backar.

Vid plogning kan ibland en vall uppstå framför en fastighetsinfart. Detta kan tyvärr inte undvikas om kommunen ska hinna med sina åtaganden inom rimliga tider.

Snöröjning påbörjas vid 3 cm i centrum, på bussterminaler och på gång- och cykelbanor. Snöröjning påbörjas vid 5 cm på huvudgator och bussgator samt vid 8 cm på övriga gator. Snöröjningen ska vara avslutad efter 10 timmar.

Halkbekämpning

Gator och gång- och cykelbanor ska vara halkbekämpade senast 8 timmar efter påbörjad insats. Vid snöröjning görs halkbekämpning dag 2.

Halkbekämpning görs på gång- och cykelbanorna med kalkflis som är miljövänligt och skonsammare mot cykeldäcken än traditionell stenflis. Saltning sker i huvudsak på huvudvägnätet och på supercykelstråk. Bostadsgator halkbekämpas inte, med undantag av branta backar som kalkflisas.

Upptagning av kalkflis ska vara klart senast den 30 april inom centrum och på bussterminaler och senast den 31 maj på övriga gator och gång- och cykelbanor. Tiderna förutsätter att sandupptagningen kan påbörjas den 1 mars.

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare ansvarar du enligt lokala ordningsföreskrifter för att snöröjning, halkbekämpning, uppsopning av sand m.m. görs på gångbanan  och eventuella trappor utanför fastigheten. Finns ingen gångbana gäller detta på ett för gångtrafiken erforderligt utrymme om 1,5 meters bredd utmed fastighetens gräns.

I undantagsfall då mycket stora snömängder har fallit kan det bli aktuellt att använda gångbanorna utmed lågtrafikerade gator som upplag för snövallar. I dessa fall befrias du som fastighetsägare från ditt ansvar att skotta gångbanan.
Snövallar som kan uppstå vid fastighetsinfarter ansvarar fastighetsägaren för att ta bort, även om snövallen uppstått av plogbilen.