Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Vanligaste frågorna om snöröjning

Här följer några av Halmstadbornas vanligaste frågor om snöröjningen. Kanske hittar du svaret på din fråga här, så ta en titt innan du kontaktar felanmälan.

När kommer plogbilen?

Plogbilen kommer. Exakt när är svårare att svara på. Halmstad är uppdelat i ca 40 snöröjningsdistrikt och alla gator plogas efter en förutbestämd prioritetsordning.

Vid 3 cm snödjup påbörjas snöröjning i centrum, på bussterminaler och på gång- och cykelbanor. Vid 5 cm snödjup påbörjas snöröjning på huvudgator och bussgator, och vid 8 cm snödjup snöröjs övriga gator. Snöröjningen ska vara avslutad efter 10 timmar.

Kommunen har förutom egna plogbilar ett antal entreprenörer som plogar gatorna för kommunens räkning. Eftersom vi har så många olika entreprenörer ser plogningen inte exakt likadan ut överallt i kommunen.  

Måste plogbilen lägga upp stora vallar vid tomtinfarterna?

Ja, tyvärr. För plogbilen finns inget annat rimligt alternativ när vägen ska plogas. Att röja undan snön för din infart är ditt ansvar som fastighetsägare, även om snövallen har uppstått av plogbilen.

Varför sätter snöröjaren inte ner bladet helt i backen vid plogning?

Snöplogarna har fjädrande skär för att förhindra skador på såväl gator som maskiner och maskinförare. Fjädringen gör att plogbladen inte kommer genom hårt packad snö. Snön blir oftast hårt packad och tillkörd eftersom vi inte plogar och saltar kontinuerligt under ett snöfall, utan väntar till ett visst snödjup har uppnåtts innan vi påbörjar snöröjningen. Väghyvlar är de enda maskiner som kan riva bort tillpackad snö och is.

Vem ska skotta gångbanan?

Det är fastighetsägarens skyldighet att skotta gångbanan eller motsvarande 1,5 meter utanför tomtgränsen. Snön ska läggas på den egna tomten och inte ut på gatan. Ansvaret grundas på en lokal föreskrift som finns med i kommunens författningssamlingPDF. Flis till halkbekämpning finns att hämta i de blå sandlådorna som står uppställda runt om i kommunen.

I undantagsfall då mycket stora snömängder har fallit kan det bli aktuellt att använda gångbanorna utmed lågtrafikerade gator som upplag för snövallar. I dessa fall befrias du som fastighetsägare från ditt ansvar att skotta gångbanan. Snövallar som kan uppstå vid fastighetsinfarter ansvarar fastighetsägaren för att ta bort.

Varför tar det så lång tid att snöröja busshållplatser?

Det finns drygt 600 busshållsplatser i kommunen och de måste oftast röjas för hand eftersom maskiner inte kommer åt. Därför tar det lite längre tid.

Varför ska jag inte parkera på gatan om det har snöat kraftigt?

För att underlätta för plogbilen är det bra om du parkerar där det redan är plogat, eller om möjligt, parkerar på egen mark. Använd gärna p-hus där det finns. Parkering på gator och p-platser är tillåten högst 24 timmar i följd. Parkering längre tid än tillåtet åtgärdas med parkeringsböter. Om fordonen ändå inte flyttas kan lagen om flyttning av fordon tillämpas.

Vilka gator saltas?

Saltning sker främst på huvudleder och bussgator. Även superstråken för cykel saltas vid behov. Övriga gång- och cykelbanor samt branta backar halkbekämpas med kalkflis. Övriga gator halkbekämpas normalt inte.

När ska jag kontakta felanmälan?

Snöröjningsinsatserna styrs av snötäckets djup, och innan snödjupet är uppnått påbörjas ingen plogning. Synpunkter på snöröjningen, exempelvis om en gata har missats av plogbilen, tas emot via felanmälan.