Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Industrispår

Halmstads kommun äger järnvägsspår, så kallade industrispår, i fyra industriområden. Industrispåren är till för att frakta gods mellan företag, Halmstad hamn och Trafikverkets järnvägar.

Att frakta gods på järnväg istället för på lastbil är både bra för miljön och för trafiksäkerheten. I Halmstad finns det fyra områden som använder sig av inudusrispår: 

  • Vilhelmsfält
  • Kistinge
  • Sannarp
  • Jernverket/Halmstad hamn

Regeler för industispåren

Trafiksäkerhetsinstruktion
Trafiksäkerhetsinstruktionen, TRI, innehåller bland annat information om spåranläggningens omfattning, största tillåtna hastighet, plankorsningar, största tillåtna axellast, säkerhetszoner, arbete som kräver att spåret är avstängt och åtgärder vid olycka eller tillbud.

Största tillåtna hastighet inom infrastrukturanläggningen
30 km/tim, över plankorsningar 10 km/tim.

Största tillåtna axellast
22,5 ton

Säkerhetszon för trafikerat spår
Längs varje spår ska det finnas ett utrymme för att trygga säkerheten för spårtrafiken. I samband med arbeten tillämpas en säkerhetszon som sträcker sig 2,20 meter ut från närmaste räls.

Passage av plankorsning inom infrastrukturanläggningen
1) Rörelse får inte hålla högre hastighet än 10 km/tim över
plankorsningen. Främsta fordonet skall vara bemannat.
2) För plankorsningar med vägskydd startas ljus- och ljudsignalen
manuellt av växlingspersonalen med hjälp av nyckel.

För mer information, kontakta Halmstads kommun på 035-13 70 00.