Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Korsningen vid Nya Tylösandsvägen och Bäckagårdsvägen blir cirkulationsplats

I mitten av augusti påbörjar Halmstads kommun en ombyggnation av korsningen vid Nya Tylösandvägen och Bäckagårdsvägen. Arbetet beräknas bli klart i december.

Korsningen byggs om till en cirkulationsplats för att öka trafiksäkerheten, både för oskyddade trafikanter och bilister.

– Det finns en skola i närheten, så flera barn och ungdomar passerar här, säger Sofia Erlöv, projektedare på teknik- och fritidsförvaltningen i Halmstads kommun.

Arbetet planeras starta i mitten av augusti och beräknas bli klart i början av december. Under byggtiden kommer framkomligheten i korsningen att påverkas.

Tanken är att nya Tylösandsvägen ska vara öppen för trafik under hela byggarbetets gång, men med begränsad framkomlighet. Riktningen Bäckagårdsvägen kommer periodvis att vara avstängd på respektive sida av korsningen. För att möjliggöra fortsatt tillgång till Stenhuggeriet och Grötvik kommer den gamla bussgatan längs Stenhuggerivägen tillfälligt att öppnas för biltrafik. För att möjliggöra tillgång till området norr om korsningen kommer trafikanterna att hänvisas till anslutningsvägar norrut. Det kommer att anläggas en förbifart längs Nya Tylösandsvägen, vilket möjliggör större tillgång till området.

– Vi ber om överseende och hoppas att arbetet inte ska orsaka några problem för de som bor och verkar inom området, säger Sofia Erlöv.

Södra sidan- påverkan biltrafik, gång och cykel

Den södra anslutningen kommer att vara stängd under projektets två första månader, från mitten av augusti till mitten av oktober. Gång-, cykel- och biltrafik hänvisas till andra vägar, se nedan.

När den södra anslutningen öppnas upp igen, kommer den gamla bussgatan att skyltas bussgata och bussarna kommer fortsatt att köra där till tidtabellskiftet i december. OBS! Personbilar får inte köra här när den södra anslutningen har öppnats upp igen.

När även bussarna flyttar tillbaka till sina vanliga rutter, sätts grindarna tillbaka och den gamla bussgatan återgår till att vara en gång- och cykelbana.

Klicka på illustrationen nedan för större format.

Norra sidan- påverkan biltrafik, gång och cykel

Den norra anslutningen kommer att vara stängd under projektets sista månad, kring november. Gång-, cykel- och biltrafik hänvisas till andra vägar.

Klicka på illustrationen nedan för större format.