Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Fortsatt utveckling av infrastrukturen innebär mer trafikstörningar

Arbetet med att utveckla infrastrukturen i Halmstad går vidare. Men samtidigt är nya projekt på gång och därmed nya trafikstörningar att vänta. Med start 16 maj till och med mitten på juli pågår arbetet med att bredda Wrangelsgatan samt Järnvägsleden mellan Skolgatan och Wrangelsgatan. Samtidigt som Viktoriagatan, Kungsgatan, Fredrik Ströms gata och Stationsgatan återställs för att bli fullt framkomliga igen.

Arbetena med att bredda Wrangelsgatan till fyra körfält mellan rondellen på Växjövägen och Kristinehedsvägen (utanför BAS/Räddningstjänsten) är nu påbörjade. Ett arbete som kommer att pågå fram till mitten på juli.
– Genom att öka från två körfält till fyra förbättrar vi trafikflödet på Wrangelsgatan och i rondellen. Detta gör att det kommer att bli trångt för bilister, cyklister och gångtrafikanter, säger projektledaren Henrik Larsson. På måndag 16 maj påbörjas även breddningen av Järnvägsleden mellan Skolgatan och Wrangelsgatan. Arbetena beräknas vara klar till mitten på Juli. Genom att öka från ett körfält till två förbättras trafikflödet på Järnvägsleden och Norra infartsleden ut från stan.
– Det är stor risk för långa köer i rusningstrafik. Under byggtiden är det enbart ett körfält öppet förbi arbetsplatsen in mot stan vilket kommer att påverka framkomligheten, säger Henrik Larsson.

Trafiken släpps på
Under nästa vecka (16-20 maj) kommer Viktoriagatan, Kungsgatan, Fredrik Ströms gata och Stationsgatan att återställas och bli fullt framkomliga igen. Asfaltering av Viktoriagatan och Kungsgatan kommer att ske i slutet av denna vecka och målning kommer att ske måndagen 16/5. Tisdagen 17/5 kommer trafiken att kunna släppas på som vanligt igen. Fredrik Ströms gata och Stationsgatan kommer att vara återställda torsdagen 19/5. För alla nämnda gator kommer arbeten med gång-, cykelbanor att pågå en tid efter detta.
– När Viktoriagatan återgått till normaldrift, med två körfält, så kommer förbudet för biltrafik över järnvägspassagen på Fredsgatan att tas bort. Dock är det i sammanhanget viktigt att påpeka att återgången till normaldrift över järnvägspassagen är tillfällig. När utbyggnaden av Resecentrum etapp 2 kommer igång i augusti/september så kommer förbudet för biltrafik att återinföras för att inte överbelasta korsningen Fredsgatan/Stationsgatan, säger Michael Mortensen,
projektledare.

Halmstad under förvandling följer en noga utlagd plan, allt för att alltid minst en
av de två stora genomfartslederna genom Halmstad ska var fullt ut farbara –
utan några begränsningar i framkomligheten. Syftet med de olika projekten är flera – främja kollektivt resande, stärka upp stadens cykelstråk, separera befintliga kombinerade avloppssystem och dimensionera dagvattensystemen för framtidens krav, stärka upp ledningsstråk för el, fiber och tele.
– Det är klart att vi förstår att det kan uppfattas som rörigt i trafiken men
vi har gjort vårt yttersta i planeringen för att arbetena ska gå om lott och
påverkan ska bli så liten som möjligt. Vi bygger för att modernisera och för
att vara i fas med den befolkningsökning som vi har, därför är dessa
infrastrukturprojekt viktiga, säger Henrik Larsson.

Kontaktpersoner:
Michael Mortensen, Laholmsbuktens VA, 035-13 81 75
Henrik Larsson, teknik- och fritidsförvaltningen, 035-13 77 70