Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som har ett rörelsehinder som gör att du har betydande svårigheter med att gå kan få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Ansökan gör du hos teknik- och fritidsförvaltningen. Med tillståndet kan du parkera på de parkeringsplatser som är reserverade för personer med rörelsehinder.

Så här ansöker du

Du ansöker om parkeringstillstånd för rörelsehindrade hos teknik- och fritidsförvaltningen. Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindradePDF görs på en speciell ansökningsblankett som även innehåller information till
intygsskrivande läkare som du låter den intygsskrivande läkaren ta del av.

Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan beviljas både för förare, som själv kör ett fordon, eller i undantagsfall för passagerare. Avgörande för om du ska få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad är att du har ett funktionshinder som innebär att du endast med betydande svårighet kan förflytta dig på egen hand. För passagerare gäller dessutom att tillsynsbehovet utanför fordonet ska vara omfattande. I normalfallet anses föraren av ett fordon kunna lämna av en rörelsehindrad passagerare och därefter parkera bilen enligt vanliga regler. Möjlighet att stanna och parkera vid transport av sjuka eller rörelsehindrade regleras särskilt i 11 kap. 5 § i trafikförordningen (se Relaterat material).

Vad gäller för parkeringstillstånd?

Har du ett giltigt parkeringstillstånd för rörelsehindrade så parkerar du gratis på de handikapparkeringar som teknik- och fritidsförvaltningen förfogar över på gatumark. Du hittar aktuella parkeringsplatser här.

Parkeringsplatser med tidsbegränsning

Du får parkera högst 3 timmar i följd där parkering är tillåten kortare tid än 3 timmar och högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten 3-24 timmar. Observera att om det saknas tilläggstavla om tidsbegränsning under vägmärket P så är det 24 timmar som gäller. Infaller det en helg så får du parkera över helgen också. 

Du får parkera på särskild parkeringsplats för rörelsehindrade

Eventuell tidsbegränsning på tilläggstavla gäller det som står på skylten. I Halmstad är det vanligtvis 3 timmar.

Parkeringsförbud är naturligtvis olämpliga att parkera på

Finns det inga bättre alternativ och om du inte äventyrar trafiksäkerheten och kan parkera där utan att hindra framkomligheten så får du parkera på en sträcka eller ett område där det är skyltat parkeringsförbud, dock högst i 3 timmar i följd. Polismans eller parkeringsvakts bedömning gäller och deras anvisningar ska följas.

OBS! Tillståndet gäller inte på vändzon, taxizon, lastzon, av- och påstigningszoner och liknande, inte heller på allmänna förbud i trafikförordningen.

Tillståndet gäller inte på privat mark om inte markägaren särskilt medgivit det

Kontrollera med markägaren vad som gäller.

Vid eventuellt missbrukande av kortet

Om parkeringsvakt ser att kortet används på ett felaktigt sätt lappas bilen med kontrollavgift/felparkeringsavgift. Händelsen rapporteras dessutom till handläggare på teknik- och fritidsförvaltningen. Missbruk av kortet leder till att tillståndet dras in och kortet hamnar på spärrlista.