Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Besök Alets naturreservat

Alets naturreservat är Halmstads första kommunala naturreservat. Området är 54 hektar stort och ligger på gångavstånd från Halmstads centrum.

I naturreservat skyddas och vårdas många av de mest värdefulla naturområdena i kommunen. De flesta naturreserat ansvar länsstyrelsen för. I Halmstad ligger naturreservaten Möllegård, Hagön, Brogård, Hule, Veka, Bröda och Lillared/Klövaberg helt eller delvis på kommunens mark. För dessa naturreservat är det Länsstyrelsen Halland som fastställer skötselplan och kommunen ansvarar för att skötselplanen följs i de naturreservat som ligger på kommunens mark

På Länsstyrelsens webbplats hittar du mer information om
naturreservaten i Halmstads kommun.länk till annan webbplats

Många ovanliga arter i Alet

Halmstads kommuns första naturreservat, Alets naturreservat, beslutades av kommunfullmäktige den 13 februari 2020.

I Alet kan du njuta av alsumpskogens mångfald, uppleva sanddynernas omväxlande landskap eller besöka de öppna ängsmarkerna på det gamla civila flygfältet.

I området lever många ovanliga arter så håll utkik efter brunstarr eller dynstinksvampen och, om du har tur, kanske du träffar på mindre hackspett eller sandstrandjägaren.

Området är skyddat som reservat för att bevara områdets höga naturvärden och för att behållas som ett tätortsnära rekreationsområde även i framtiden.

Kopplad hund i skogen

I naturreservat gäller särskilda regler och i värdefulla naturområden är det extra viktigt att visa hänsyn till arterna som lever där.

Vad som gäller hittar du i beslutet nedan men det är viktigt att känna till att du måste ha din hund kopplad i reservatet när du går i skogen, på Prins Bertils stig, på de öppna gräsmarkerna och framförallt i sanddynerna ovanför stranden.

Okopplad hund får endast vistas på den öppna stranden nedanför de gräsbevuxna sanddynerna och i havet.

Beslut och skötselplan

Mer om området och dess värden och vilka regler som gäller i området hittar du i beslut om bildade av Alets naturreservatPDF.
Området sköts enligt fastställd skötselplan.PDF