Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Promenadstigar och vandringsleder

För många är Prins Bertils stig det mest kända promenadstråket i Halmstad, men det finns flera andra fina promenadstigar och vandringsleder med varierad svårighetsgrad som väntar på att utforskas.

Prins Bertils stig

Prins Bertils stig PDFbjuder på en härlig upplevelse av natur och kultur längs den 18 km långa kustled som börjar vid Halmstads slott och slutar i Möllegård. Stigen är avsedd för unga och gamla, för vandrare och joggare, för rullstolsburna, barnvagnar och hundar. Vi har lagt stor vikt vid framkomlighet för rörelsehindrade. Dock är hela stigen inte tillgänglighetsanpassad på grund av bergsknallar. Toaletter finns på ett flertal platser utmed leden.

Galgberget

Galgberget är ett av Halmstads mest välbesökta friluftsområden. Naturen är kuperad och här finns både motionsspår, vandringsstigar och en ridstig med varierad längd och svårighetsgrad. Några är lättillgängliga medan andra är något svårare.

Hälsans stig

Hälsans stigPDF, som går runt Galgberget, är en naturskön slinga om 4 km i omväxlande miljö med varje kilometer utmarkerad. I förrådsbyggnaden till utsiktstornet nära lekplatsen Sagoängen finns WC sommartid. Parkering finns på ett flertal platser på berget.

Möllegårdsslingan

Möllegårdsslingan (grön slinga) är en lätt slinga om ca 2,5 km, vilket tar ca en timme att gå. I området finns även en kortare slinga (gul slinga) på ca 1,7 km samt en kortare ridstig. Ridstigen förvaltas dock inte av kommunen. De fridlysta backsippan blommar i maj men naturen runt Nyrebäcken är värd ett besök året runt.

Hallandsleden

Upptäck Halmstads vackra inland till fots genom att vandra på Hallandsleden. Leden sträcker sig genom hela Halland och har 435 km orange markerad led. På sin väg genom Halland kan du välja en östlig och en västlig sträckning av leden. De båda sträckningarna förenas i Gyltige norr om Simlångsdalen och i Åkulla, öster om Varberg. Hallandsleden möter Skåneleden i söder och Bohusleden i norr. Mer information om Hallandsleden samt kartorlänk till annan webbplats.

Fylleåleden

Vandra längs Fylleån i naturskön miljö. Leden går hela vägen mellan Fyllebro och Brogård och är cirka 6 km lång. Den är mestadels grusad men en del går genom hagmark, där öppningsbara grindar gör det möjligt att passera. Ledmarkeringar och bänkar finns på utvalda platser längs vägen. Området kring vattendraget har stora naturvärden och omfattas av flera skyddsregler, bland annat Natura 2000.

Haverdals reservat

I Haverdalsreservatet går en medelsvår led om 4,5 km (ca 1,5 tim) med trolltallar, strandhed och höga sanddyner. Leden kan nås från Lynga eller Vilshärad. Dessutom finns en gul led om 3,8 km, en blå led om 4,2 km och en orange led om 4,7 km. Mer information hittar du hos länsstyrelsen

Skedala skog

Skedala skog är ett populärt strövområde utanför Halmstad. Här finns flera stigar av varierande karaktär och svårighetsgrad. Vid Toftasjön finns torrclosett och parkering. Stigsystemet är under utveckling och arbetas nu om då stora delar av stigsystemet förstörts i samband med den senaste tidens stormar.

Danska fall

Danska fall är en svårare led om 2,4 km som går i historisk miljö med påtagliga naturupplevelser. Grova skor/stövlar rekommenderas. Dessutom finns förbindelsestig som följer Assman till naturreservatet Gårdshult. Mer information om Danska fall hittar du hos Länsstyrelsen.

Långhultebackarna

Långhultebackarna är en svårare led av vildmarkskaraktär som går över mossar och myrar, backar och öppna marker. Stövlar rekommenderas. Här håller både älg och orre till och i juli blommar myrliljorna. 1 mars - 15 maj är delar av leden stängd för att inte störa orrarnas spel. Leden är 4 km lång, vilket tar ca 1,5 timme att gå. Under vintrar med god snötillgång ansvarar Simlångsdalens IF för längdskidspår.
Vägbeskrivning: ledens startplats ligger ca 5 km utanför Simlångsdalens samhälle utefter väg 25 mot Ljungby. Skyltat "Långhultabackarna" åt vänster, P-plats finns vid ledens början. Mer information finns hos Länsstyrelsen.

Simlångsgården/Gyltige

Naturskönt belägen vid norra spetsen av Gyltigesjön ligger Simlångsgården. Området är ett traditionellt utflyktsmål för "Halmstadsborna" och härifrån utgår vandringsleder av varierande längd från ca 3 km till ca 12 km. Hällabäckstigen är en kommunalt skött medelsvår slinga om 3 km, vilket tar ca en timme att gå. Dessutom finns en röd slinga om 8,4 km, en blå slinga om 8,8 km, en grön slinga om 10,6 km och en vit slinga om 10,6 km dessa slingor förvaltas dock inte av kommunen. Vägbeskrivning: i Simlångsdalen tag Mahultsvägen förbi bibliotek, skola m.m. och kör till Mahult, följ vägen mot höger över sjöarna förbi Sundsholm och välj vägen mot Fröböke. Skyltat åt vänster Gyltige/Simlångsgården.