Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Boka idrottsanläggningar

Här kan du boka bland annat idrottshallar, fotbollsplaner, ishallar, simbassängsbanor och möteslokaler i kommunala idrottsanläggningar. Du kan boka både som privatperson, förening eller företag och du kan boka tider säsongsvis eller bara enstaka strötider.  

Boka enstaka tider

I bokningsschemat för respektive anläggning kan du se vilka tider som är lediga efter att säsongsbokningarna har lagts. På dessa tider kan du göra en bokningsförfrågan och skicka in. När tiden är bokad för dig får du tillbaka en bokningsbekräftelse via e-post som innehåller en passerkod till anläggningen. I bokningsbekräftelsen framgår även eventuella behov av nycklar som du hämtar ut i receptionen på Halmstad Arena Bad. Faktura skickas löpande i efterhand. 

Information till hyresgäster i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar med anledning av coronaviruset

Från och med den 20 december är alla kommunala idrotts- och fritidsanläggningar stängda, inomhus- såväl som utomshusanläggningar. Alla bokade tider kommer per automatik att bokas av. Stängningen gäller även Halmstad Arena Bad.

Det enda undantaget är yrkesmässig idrott.

Anledningen är regeringens skärpta restriktioner som presenterades den 18 december och den ökade smittspridningen.

Stängningen gäller fram till den 24 januari 2021.

Läs mer under information till föreningar på Halmstads kommuns informationssida om coronavirusetlänk till annan webbplats

Nu kör vi Happy hour i gymnastiksalar på helger - perfekt för kalas!

Hyr till föreningspris istället för privatpersonpris, exempelvis 171 kr/tim för större gymnastiksalar och 88 kr/tim för mindre gymnastiksalar.

Läs mer omHappy hour

 • Hämta nycklar till idrottsanläggningar


  Vid hyra av idrottsanläggningar hämtar du ut samtliga nycklar i receptionen på Halmstad Arena Bad. Vid helgdagar kan Halmstad Arena Bads öppettider ändras. Aktuella öppettider finns alltid på Halmstad Arenas bads webbplatslänk till annan webbplats. Nyckel eller tagg som inte återlämnas debiteras med 250 kr per nyckel/tagg.
 • Happy hour - hyr en idrottsanläggning till lägre pris


  Happy hour helgerFrån kl. 19.00 på fredagskvällar fram tills kl. 21.00 på söndagskvällar kan du som privatperson boende i Halmstads kommun boka gymnastiksalar kategori B och C till föreningspris istället för privatpris. Perfekt för barnkalas!Happy hour sena kvällar och helgmorgnarMellan kl. 21.00–22.00 på vardagskvällar kan du som privatperson boende i Halmstads kommun hyra idrottshallar, gymnastiksalar och Halmstad Arenas lilla isbana till föreningspris. Perfekt för kompisgäng och företag. Happy hour gäller även för idrottshallar, gymnastiksalar och ishallar klockan 08.00–09.00 på lördags- och söndagsmorgnar.Behöver du låna idrottsgrejer? Fritidsbanken i Halmstadlänk till annan webbplats kan du kostnadsfritt låna idrottsutrustning som klubbor, bollar, racket, osv.
 • Ansök om säsongstider


  Ansökan om säsongstider i idrotts- och fritidsanläggningar söks via blanketten nedan.Blankett för ansökan om säsongsbokning av idrottsanläggningarWord
  Sista ansökningsdag för säsongsbokningar
  Anläggning
  Sista ansökningsdag
  Halmstad Arena Is
  31 januari
  Naturgräs- och konstgräsplaner - sommarsäsong
  1 februari
  Idrottshallar och gymnastiksalar
  1 april
  Strömvallens isbana
  31 januari
  Kombihallen
  31 maj
  Konstgräsplaner - eftersäsong
  1 september
  Konstgräsplaner - försäsong
  1 november

 • Avbokningsregler


  Avbokning hyresgästOm du har en bokad tid i en idrottsanläggning som du inte nyttjar eller avbokar senast tre dagar innan det bokade tillfället debiterar vi dig dubbel ordinarie avgift. Detta gäller även för nolltaxa, det vill säga en nolltaxetid som inte nyttjas eller avbokas debiteras med dubbel ordinarie vuxenträningsavgift. För läger gäller andra avbokningsregler.
  Syftet med att tider som inte används ska avbokas senast tre dagar innan är att vi vill skapa så bra förutsättningar som möjligt för alla att använda våra anläggningar effektivt och därmed skapa förutsättningar för alla att bedriva en bra verksamhet. Avbokning hyresvärd
  I de fall kommunen, på grund av omständigheter som kommunen inte råder över, inte kan hyra ut anläggningen under avtalad tid bortfaller kommunens åtaganden i sin helhet. Detta innebär bland annat att hyrestagaren inte har rätt att rikta något ersättningsanspråk mot kommunen. Exempel på omständigheter som kommunen inte råder över är skadegörelse, väderförhållanden som orsakar exempelvis uttorkade eller vattenskadade gräsplaner eller vattenbassänger som inte går att fylla med vatten på grund av rådande bevattningsförbud osv.
 • Vad ingår när du hyr en idrottshall eller gymnastiksal?


  När du hyr en idrottshall eller gymnastiksal ingår den utrustning som finns tillgänglig i hallen eller salen. Undantaget är undervisningsmaterial som tillhör skolorna som finns inlåst i skolornas egna förråd. När du bokar, var tydlig med vad för verksamhet du ska ha i hallen eller salen och vilken utrustning du behöver ha tillgång till.I vår webbokninglänk till annan webbplats kan du se vilka verksamheter som passar i vilken idrottsanläggning.
 • Plogning av konstgräsplaner


  Gällande plogning av konstgräsplaner prioriterar kommunens plogtraktorer vid snöfall i första hand framkomlighet på gator och vägar. Det finns också en risk att konstgräsgranulat sprids i naturen vid plogning, och där ställer miljömyndigheterna höga krav på att så inte får ske.Förvaltningens drift gör en bedömning när plogning av konstgräsplaner ska ske. Om driften bedömer att snön kommer att smälta bort inom några dagar prioriteras inte plogning.Elitverksamhet prioriteras när det gäller plogning av konstgräsplanerna. Matcher för elitverksamhet hänvisas huvudsakligen till Skedelaheds IP.
 • Låna idrottsutrustning på Fritidsbanken


  OBS! På grund av ökad smittspridning och utökade restriktioner har Fritidsbanken stängt till och med 24 januari 2021.Behöver du låna idrottsgrejer till din bokade tid i en av våra idrotts- och fritidsanläggningar? På Fritidsbanken i Halmstadlänk till annan webbplats kan du kostnadsfritt låna idrottsutrustning som klubbor, bollar, racket, osv.
 • Fördelning av tider


  Halmstads kommun tilldelar tider åt föreningar och övriga kunder i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar. Fördelningen av tider görs utifrån en prioritetsordning som är antagen av teknik- och fritidsnämnden. Övriga tillgängliga tider bokas genom webbokningenlänk till annan webbplats.Policy för fördelning av tider samt uthyrningsprinciperBeslut om fördelning av tider samt uthyrningsprinciper är fastställt i teknik- och fritidsnämnden (Dnr 2009/0204). En gemensam prioriteringsordning för nyttjande av arenor är också fastställd i teknik- och fritidsnämnden (Dnr 2008/0384).
  Fördelning av tider för träningsverksamhetAvser uthyrning av gymnastiksalar, idrottshallar, ishallar, idrottsplatser, isbana och övriga idrotts- och fritidsanläggningar.Vid fördelning av tider skall hänsyn tagas till:
  • Inomhuslokaler hyrs i första hand ut till RF- (Riksidrottsförbundet) anslutna idrottsföreningar som har en naturlig inomhusverksamhet. Utomhusanläggningar hyrs i första hand ut till RF-anslutna idrottsföreningar som har en naturlig utomhusverksamhet.
  • Verksamheter som har krav på fullstora idrottshallar har företräde före annan verksamhet i stora hallar.
  • Utrustningen i gymnastiksalarna och idrottshallarna styr verksamheternas lokalisering.
  • Föreningens geografiska läge skall beaktas när det är möjligt.
  • Ungdomsmatcher, klubbmästerskap eller motsvarande skall i huvudsak genomföras inom ramen för föreningens tilldelade träningstider.
  • Större arrangemang, tävling, match och dylikt bryter all träningstid.
  • För avbokning av tider gäller tre dagars uppsägningstid. Tider som ej utnyttjats eller avbokats senast tre dagar innan debiteras med dubbel ordinarie taxa. Obs debitering gäller även nolltaxa (beslut i teknik- och fritidsnämnden Dnr 2008/0341)
  • För Halmstad Arena och Örjans vall gäller specifik prioritetsordning, se längre ner (beslut i teknik- och fritidsnämnden, Dnr 2008/0384).
  Prioriteringsordning vid fördelning av träningstider
  • Prioritet 1. Svensk elitverksamhet i föreningsregi riktad till vuxna.
  • Prioritet 2. Verksamhet i föreningsregi riktad till barn- och ungdomar.
  • Prioritet 3. Verksamhet i föreningsregi riktad till vuxna.
  • Prioritet 4. Organiserad korpverksamhet.
  • Prioritet 5. Föreningar utöver idrott.
  • Prioritet 6. Företag/privatpersoner.
  • Prioritet 7. Utomkommunal verksamhet.
  Prioriteringsordning för arrangemang, tävlingar, matcher och dylikt i publika idrottsanläggningarAvser prioritering för RF-anslutna idrottsföreningar i idrottshallar och idrottsanläggningar med publikplatser.
  • Prioritet 1. SM-tävlingar och internationella tävlingar för seniorer/vuxna.
  • Prioritet 2. Match/tävling i föreningsregi riktad till vuxna – svensk elitverksamhet.
  • Prioritet 3. Match/tävling i föreningsregi riktad till vuxna och som ingår i någon form av serie/cupsystem på riks- eller distriktsnivå.
  • Prioritet 4. Match/tävling i föreningsregi riktad till ungdomar och som ingår i någon form av serie/cupsystem på riks- eller distriktsnivå, till exempel ungdoms-SM, riksmästerskap.
  • Prioritet 5. Uppvisningar inom idrotten.
  • Prioritet 6. Övriga arrangemang inom idrotten inklusive förbundsarrangemang.
  • Prioritet 7. Match/tävling i föreningsregi riktad till ungdomar som ingår i någon form av serie/cupsystem.
  • Prioritet 8. Match/tävling i föreningsregi riktad till vuxna som ingår i någon form av serie/cupsystem.
  • Prioritet 9. Övrig verksamhet. Eftersom t ex musik- och teaterarrangemang ibland kan behöva publikplatser i idrottshallarna kommer dessa arrangemang att hanteras från fall till fall.
  Prioritetsordning vid nyttjande av arenorÖrjans valls A-plan
  • Prioritet 1. Internationella tävlingsmatcher i fotboll.
  • Prioritet 2. Allsvenska fotbollsmatcher.
  • Prioritet 3. Musik eller liknande evenemang av betydelse för att uppnå vision och mål.
  • Därefter gäller teknik- och fritidsnämndens ordinarie prioriteringsordning.
  Halmstad Arena (A1, A2, B1, C1 och ishall)
  • Prioritet 1. Musik, konvent, internationella idrottsevenemang eller annat evenemang av betydelse för att nå vision och mål.
  • Därefter gäller teknik- och fritidsnämndens ordinarie prioriteringsordning.

 • Om du inte kommer in i idrottshallen/gymnastiksalen


  1. Kontrollera att du har en bokad tid
  Kontrollera att du har en bokad tid i webbokningen.länk till annan webbplats
  2. Har du rätt passerkod?
  Vid bokningstillfället fick du som bokare en fyrsiffrig kod i din bokningsbekräftelse. Denna kod ska du använda för inpassage i idrottshallen/gymnastiksalen. Kontrollera i bokningsbekräftelsen att du har rätt kod eller kontakta den person i din förening som har gjort bokningen. För omklädning gäller koden 30 minuter innan bokad träningstid samt 60 minuter innan bokad matchtid. Eventuella nycklar till innerdörrar hämtas ut i receptionen på Halmstad Arena Bad, se öppettiderlänk till annan webbplats.
  3. Du har en bokad tid, passerkoden stämmer men du kommer fortfarande inte in
  Tyvärr kan det ha uppstått något tekniskt fel. Om detta inträffar kan du ringa SOS alarm på telefonnummer 035-13 67 70 och be att få kontakt med fastighetskontorets beredskap för att få hjälp med att komma in i hallen/salen. Observera att om du kontaktar SOS alarm utan att först ha säkerställt att det finns en bokning samt att koden stämmer, och det visar sig att du som kund eller förening har fel så kommer utryckning för att öppna hallen/salen att faktureras dig som hyresgäst .

 • Hyresregler för förhyrning av idrotts- och fritidsanläggning


  • Lokalerna får inte användas utan att ansvarig hyresgäst/ledare är närvarande. Denna person ska vara först in i lokalerna och sist ut därifrån.
  • Aktivitetslokalerna är endast disponibla under bokad tid. Omklädningsrummen är disponibla 30 minuter före och 30 minuter efter bokad tid.
  • Vid bokningstillfället får bokaren en passerkod till entrén. Denna kod är endast till för ledaren och får inte lämnas ut till deltagarna. Vid varje bokningstillfälle tilldelar ledaren istället sina deltagare en gruppkod, vilket görs genom att trycka in passerkoden, sedan *, sedan en gruppkod som ledaren väljer själv. Avsluta med * (exempel 1111*1234*, där 1111 är passerkoden och 1234 är gruppkoden). 
  • Det är inte tillåtet att ställa upp ytterdörrar eftersom det kan innebära risk för att obehöriga tar sig in i lokalen samt att dörr/entré kan skadas av t.ex. kraftiga vindar och nederbörd.
  • Hyresgästen/ledaren är skyldig att ställa i ordning lokalerna och sätta tillbaka de redskap, bänkar, möbler och övrig utrustning som använts på avsedd plats innan lokalen lämnas. Grovstädning ska göras i alla utrymmen, det vill säga pappershanddukar, snus och liknande ska plockas upp. Belysningen ska vara släckt och fönster samt dörrar ska vara stängda och låsta.
  • Skolans förbrukningsmaterial såsom bollar, klubbor, rackets och dylikt får inte användas av andra hyresgäster.
  • Lokalerna hyrs ut i befintligt skick.
  • Eventuella nycklar ska omedelbart återlämnas efter hyrestidens slut. 
  • I gymnastiksalar och idrottshallar (gäller inte så kallade klisterhallar) är det inte tillåtet att använda klister vid handbollsspel. Det är inte heller tillåtet att använda utomhusskor eller andra skor som ger skador/märken på golvet.
  • Hyresgästen/ledaren ska omgående rapportera trasiga redskap, material och liknande till Halmstad Direkt via e-post direkt@halmstad.se eller telefon 035-13 70 00 samt anteckna avvikelserna på avvikelserapporten som finns uppsatt på väggen i varje idrottshall/gymnastiksal. Hyresgästen/ledaren är också skyldig att rapportera till Halmstad Direkt om lokalen är i oordning eller något är sönder när man kommer till lokalen. Vid oaktsamhet är hyresgästen ersättningsskyldig.
  • Hyresgästen/föreningens ordförande ansvarar för att hålla samtliga ledare och deltagare informerade om de regler som gäller.
  • I hyreskostnaden ingår endast hyra av hall/anläggning samt omklädningsrum. Önskar hyresgästen/föreningen beställa tilläggstjänster på Halmstad Arena, exempelvis vaktmästartjänster, iordningssställande inför eller efter en bokning, ska denna tjänst förbeställas i samband med bokning.
  • Om hyresgästen/föreningen inte följer gällande ordningsregler kan den bli avstängd från anläggningen.
  • Den som hyr en lokal eller anläggning är enligt lagen om skydd mot olyckor ansvarig för brandskyddet och ska se till att verksamheten sker på ett säkert sätt, ur brandskyddssynpunkt. Ta därför reda på utrymningsvägar och se till att inte dessa blockeras, tänk igenom hur en eventuell utrymning skall ske, ta reda på var släckutrustning finns och hur den fungerar. Ta brandsäkerheten på allvar!
  • Hyreskostnad debiteras enligt gällande hyresavgift eller upprättat avtal (reservation för prisändringar). Lämnas lokalen i sådant skick att extra städning krävs debiteras hyresgästen/föreningen för de extra städkostnaderna.
  • Kommunen förbehåller sig rätten att bryta abonnemang för annat arrangemang. Hyresgästen/föreningen kan inte kräva ersättningslokal.
  • Drog- och alkoholförtäring är inte tillåten i lokalerna.
  • Kommunen ansvarar inte för kläder eller andra tillhörigheter som förvaras i lokalerna.
  • Parkering på eventuell skolgård är inte tillåten.
  • Hundar får inte vistas i kommunala idrottshallar och gymnastiksalar.
  • Hyresgästen/föreningen ansvarar ur arbetsmiljö- och säkerhetssynpunkt för det material som man själv äger och använder i verksamheten.
  • Det åligger den som hyr lokaler/anläggningar att ha erforderliga försäkringar, till exempel ansvarsförsäkring för sin verksamhet som bedrivs i de uthyrda lokalerna.
  • Hyresgästen/föreningen ansvarar för sina egna deltagares försäkringar.
  • Hyresgästen/föreningen ansvarar för att tobakslagens rökförbud efterföljs under den tid som hyresgästen/föreningen hyr anläggningen.

 • Ansök om personligt login för att boka


  Bokar du ofta kommunens idrotts- och fritidsanläggningar och vill hantera dina bokningar själv och slippa vänta på bokningsbekräftelse kan du ansöka om ett personligt login till vårt bokningssystem.
 • Felanmälan


  Om du som hyresgäst upptäcker fel på utrustning eller redskap i kommunala idrottsanläggningar vill vi att du anmäler det till oss via vår felanmälan.
 • Föreningsledarens ansvar för brandskydd


  Både ägaren till en anläggning, men också den som hyr en lokal eller anläggning är enligt lagen om skydd mot olyckor ansvariga för brandskyddet. Även om ägaren bör vara den som övergripande ser till att anläggningen är säker ur brandskyddssynpunkt, ska även den som använder anläggningen se till att verksamheten sker på ett säkert sätt:
  • Ta reda på utrymningsvägar och se till att inte dessa blockeras.
  • Tänk igenom hur en eventuell utrymning ska ske.
  • Ta reda på var släckutrustning finns och hur den fungerar.

 • Föreningslokaler och kanslier


  Kommunen försöker gärna hjälpa till med att hitta lämpliga föreningslokaler och anläggningar till idrotts- och fritidsföreningar som inte har egna lokaler eller anläggningar. Det är i första hand för föreningar med bidragsberättigad barn- och ungdomsverksamhet som kan få hjälp. Kontakta oss för mer information.

Avgifter för hyra av idrotts- och fritidsanläggningar

Här nedan hittar du våra olika avgifter för hyra av idrotts- och fritidsanläggningar.

Nolltaxa

Nolltaxa innebär att en förening inom Halmstads kommun inte betalar någon avgift när de nyttjar kommunens idrottsanläggningar (gäller inte Kombihallen) för föreningens barn- och ungdomsverksamhet (0–20 år). För att föreningen ska vara berättigad till nolltaxa krävs att föreningen har antagit en av kommunen godkänd ledarguide.

 • Avgifter för fotbollsplaner  Träning april-september* (naturgräs och konstgräs)‌
  Avgiftsgrupp
  11-mannaplan A-plan kategori A**
  11-mannaplan naturgräs och konstgräs
  7-mannaplan naturgräs och konstgräs
  1. Förening 0-20 år inom Halmstads kommun-0 kr/tim
  0 kr/tim
  2. Förening vuxen inom Halmstads kommun samt riks- och distriktsförbunds barn- och ungdomsverksamhet som är öppen för Halmstads kommuns föreningar314 kr/tim209 kr/tim
  105 kr/tim
  3. Halmstads kommuns förvaltningar och bolag
  -
  350 kr/tim
  174 kr/tim
  4. Privatpersoner och företag inom Halmstads kommun-489 kr/tim
  245 kr/tim
  5. Kunder utanför Halmstads kommun-698 kr/tim
  350 kr/tim

  *Uppskattning av när naturgräsplanerna är spelbara.
  **A-planer kategori A: Söndrums IP:s A-plan, Skedalaheds IP:s A-plan och Halmstad Arena IP:s A-plan.
  Träning oktober-mars (konstgräs och grus)‌
  Avgiftsgrupp
  7-mannaplan konstgräs
  11-mannaplan konstgräs
  11-mannaplan grus
  1. Förening 0-20 år inom Halmstads kommun
  0 kr/tim0 kr/tim
  0 kr/tim
  2. Förening vuxen inom Halmstads kommun samt riks- och distriktsförbunds barn- och ungdomsverksamhet som är öppen för Halmstads kommuns föreningar363 kr/tim726 kr/tim
  209 kr/tim
  3. Halmstads kommuns förvaltningar och bolag363 kr/tim
  726 kr/tim
  350 kr/tim
  4. Privatpersoner och företag inom Halmstads kommun
  485 kr/tim
  970 kr/tim
  489 kr/tim
  5. Kunder utanför Halmstads kommun
  970 kr/tim
  1 938 kr/tim
  698 kr/tim

  Konstgräs: Halmstads Arena IP, Skedalaheds IP och Kärlekens IP.
  Grusplaner: Breareds IP, Brovallen, Esperedsvallen, Söndrums IP och Örjans Vall
  Seriespel, matcher och arrangemang‌
  Avgiftsgrupp
  April‑september*: 11-mannaplan och 7-mannaplan naturgräs och konstgräs
  Oktober‑mars: 11-mannaplan och 7-mannaplan konstgräs
  Oktober‑mars: 11-mannaplan grus
  1. Förening 0-20 år inom Halmstads kommun
  0 kr/tim
  0 kr/tim
  0 kr/tim
  2. Förening vuxen inom Halmstads kommun samt riks- och distriktsförbunds barn- och ungdomsverksamhet som är öppen för Halmstads kommuns föreningar314 kr/tim
  726 kr/tim
  314 kr/tim
  Allsvenskan och Elitettan**
  15 % av biljettintäkterna, minst 308 kr/tim
  15 % av biljettintäkterna, minst 712 kr/tim
  -

  *Uppskattning av när naturgräsplanerna är spelbara.
  **Inklusive kval- och slutspelsmatcher. Avgiften räknas på innevarande års biljettintäkter.
  Avgiften för match på A-planer kategori A är samma som för övriga 11-mannaplaner.

 • Avgifter för Kombihallen


  Obs. Nolltaxa gäller inte för Kombihallen.
  Avgifter för inomhuskonstgräsplan
  Avgiftsgrupp
  Helplan 60 x 40 m
  1/3-dels plan 20 x 40 m
  1. Förening 0-20 år inom Halmstads kommun796 kr/tim
  265 kr/tim
  2. Förening vuxen inom Halmstads kommun samt riks- och distriktsförbundsbarn- och ungdomsverksamhet som är öppen för Halmstads kommuns föreningar796 kr/tim
  265 kr/tim
  3. Halmstads kommuns förvaltningar och bolag796 kr/tim
  265 kr/tim
  4. Privatpersoner och företag inom Halmstads kommun1 207 kr/tim
  402 kr/tim
  5. Kunder utanför Halmstads kommun2 412 kr/tim
  803 kr/tim

  Avgifter för inomhusfriidrottsyta*
  Avgiftsgrupp
  Friidrottsyta
  Löparbana
  1. Förening 0-20 år inom Halmstads kommun255 kr/tim
  128 kr/tim
  2. Förening vuxen inom Halmstads kommun samt riks- och distriktsförbunds barn- och ungdomsverksamhet som är öppen för Halmstads kommuns föreningar255 kr/tim
  128 kr/tim
  3. Halmstads kommuns förvaltningar och bolag255 kr/tim
  128 kr/tim
  4. Privatpersoner och företag inom Halmstads kommun388 kr/tim
  194 kr/tim
  5. Kunder utanför Halmstads kommun774 kr/tim
  388 kr/tim
  *I hyran av friidrottsytan ingår inte stavhoppsmatta och höjdmatta då dessa tillhör IFK Halmstad.
  Avgifter för konferens
  AvgiftsgruppKonferens
  1. Förening 0-20 år inom Halmstads kommun171 kr/tim
  2. Förening vuxen inom Halmstads kommun samt riks- och distriktsförbunds barn- och ungdomsverksamhet som är öppen för Halmstads kommuns föreningar171 kr/tim
  3. Halmstads kommuns förvaltningar och bolag288 kr/tim
  4. Privatpersoner och företag inom Halmstads kommun402 kr/tim
  5. Kunder utanför Halmstads kommun574 kr/tim


 • Avgifter för idrottshallar och gymnastiksalar


  Kategori A (stora idrottshallar):  Halmstad Arena (A1, A2, B1 och C1), Alehallen, Andersbergshallen, Eldsbergahallen, Fyllingehallen, Getingehallen, Gullbrandstorpshallen, Hallägrahallen, Haverdalshallen, Kattegattgymnasiets stora idrottshall, Oskarströmshallen, Sannarpsgymnasiets stora idrottshall, Slättåkrahallen, Stenstorpshallen, Sturegymnasiets idrottshall, Trönningehallen, Vallåshallen, Örjanhallen och Östergårdshallen.Kategori B (mellanstora gymnastiksalar): Brunnsåkerssskolans gymnastiksal, Bäckagårdsskolans gymnastiksal, Furulundsskolans gymnastiksal, Getingeskolans gymnastiksal, Hovgårdsskolans gymnastiksal, Jutarumsskolans gymnastiksal, Kattegattgymnasiets lilla idrottshall, Kvibilleskolans gymnastiksal, Lyngåkraskolans gymnastiksal, Oskarströmshallens brottningshall, Sannarpsgymnasiets lilla idrottshall, Snöstorpsskolans gymnastiksal, Sofiebergsskolans gymnastiksal, Söndrumsskolans gymnastiksal, Valhallaskolans gymnastiksal, Åledsskolans gymnastiksal, Halmstad Arena (C2, C3, C4, C5 och C6).Kategori C (små gymnastiksalar): Andersbergshallens lilla sal, Breareadskolans gymnastiksal, Eldsbergaskolans gymnastiksal, Linehedskolans gymnastiksal, Nyhemskolans gymnastiksal, Slottsjordskolan stora gymnastiksal, Slottsjordskolan lilla gymnastiksal och Vallåsskolans lågstadiums gymnastiksal.
  Träning‌
  Avgiftsgrupp
  Kategori A
  Kategori B
  Kategori C
  1. Förening 0-20 år inom Halmstads kommun0 kr/tim
  0 kr/tim
  0 kr/tim
  2. Förening vuxen inom Halmstads kommun samt riks- och distriktsförbunds barn- och ungdomsverksamhet som är öppen för Halmstads kommuns föreningar209 kr/tim
  174 kr/tim
  90 kr/tim
  3. Halmstads kommuns förvaltningar och bolag350 kr/tim
  293 kr/tim
  149 kr/tim
  4. Privatpersoner och företag inom Halmstads kommun489 kr/tim
  408 kr/tim
  208 kr/tim
  5. Kunder utanför Halmstads kommun
  698 kr/tim
  582 kr/tim
  298 kr/tim

  Seriespel, matcher och arrangemang‌
  Avgiftsgrupp
  Kategori A
  Kategori B
  1. Förening 0-20 år inom Halmstads kommun0 kr/tim
  0 kr/tim
  2. Förening vuxen inom Halmstads kommun samt riks- och distriktsförbunds barn- och ungdomsverksamhet som är öppen för Halmstads kommuns föreningar314 kr/tim
  215 kr/tim
  Elitserien i handboll, Allsvenskan i handboll, Elitserien i volleyboll och pingisligan**
  15 % av biljettintäkterna, minst 308 kr/tim15 % av biljettintäkterna, minst 211 kr/tim

  **Inklusive kval och slutspelsmatcher. Avgiften räknas på innevarande års biljettintäkter.
  Hyra av omklädningsrum Avgift
  Hyra av enbart omklädningsrum
   510 kr/dag


 • Avgifter för badanläggningar


  Du kan hyra banor i motionsbassängerna på de kommunala baden. 
  Simstadion, Getingebadet och Furulundsbadet
  Avgiftsgrupp
  Avgift (per bana)
  1. Förening 0-20 år inom Halmstads kommun0 kr/tim
  2. Förening vuxen inom Halmstads kommun samt riks- och distriktsförbunds barn- och ungdomsverksamhet som är öppen för Halmstads kommuns föreningar103 kr/tim
  3. Halmstads kommuns förvaltningar och bolag-
  4. Privatpersoner och företag inom Halmstads kommun240 kr/tim
  5. Kunder utanför Halmstads kommun
  343 kr/tim

  Avgifter för Halmstad Arena Bad.länk till annan webbplats
   

 • Avgifter för isanläggningar


  Ishallar: Halmstad Arena Is D1 (stora träningsisen), E1 (matchisarena) och E2 (lilla isen)länk till annan webbplats
  Isbanor: Strömvallen i Oskarström
  Träning – Strömvallen
  AvgiftsgruppAvgift
  1. Förening 0-20 år inom Halmstads kommun0 kr/tim
  2. Förening vuxen inom Halmstads kommun samt riks- och distriktsförbunds barn- och ungdomsverksamhet som är öppen för Halmstads kommuns föreningar213 kr/tim
  3. Halmstads kommuns förvaltningar och bolag0 kr/tim
  4. Privatpersoner och företag inom Halmstads kommun727 kr/tim
  5. Kunder utanför Halmstads kommun1 454 kr/tim

  Träning - Halmstad Arena Is
  Avgiftsgrupp
  Avgift D1 och E1
  Avgift E2
  1. Förening 0-20 år inom Halmstads kommun0 kr/tim
  0 kr/tim
  2. Förening vuxen inom Halmstads kommun samt riks- och distriktsförbunds barn- och ungdomsverksamhet som är öppen för Halmstads kommuns föreningar213 kr/tim
  139 kr/tim
  3. Halmstads kommuns förvaltningar och bolag164 kr/tim
  139 kr/tim
  4. Privatpersoner och företag inom Halmstads kommun
  727 kr/tim424 kr/tim
  5. Kunder utanför Halmstads kommun
  1 454 kr/tim
  848 kr/tim

  Seriespel, matcher och arrangemang – Strömvallen och Halmstad Arena D1 och E1
  Avgiftsgrupp
  Avgift
  1. Förening 0-20 år inom Halmstads kommun0 kr/tim
  2. Förening vuxen inom Halmstads kommun samt riks- och distriktsförbunds barn- och ungdomsverksamhet som är öppen för Halmstads kommuns föreningar630 kr/tim
  Fritt inträde under allmänhetens åkning på samtliga isar.

 • Avgifter för övriga lokaler och idrottsanläggningar  Halmstad Arenas möteslokaler*‌
  Avgiftsgrupp
  Avgift
  1. Förening 0-20 år inom Halmstads kommun171 kr/tim
  2. Förening vuxen inom Halmstads kommun samt riks- och distriktsförbunds barn- ochungdomsverksamhet som är öppen för Halmstads kommuns föreningar171 kr/tim
  3. Halmstads kommuns förvaltningar och bolag288 kr/tim
  4. Privatpersoner och företag inom Halmstads kommun
  402 kr/tim
  5. Kunder utanför Halmstads kommun
  574 kr/tim
  *Mötesrum vid omklädningsrum på plan 1, mötesrum på plan 2 och mötesrum på plan 3. För hyra av piazzan skrivs avtal med kund.

  Örjans Valls mediacenter
  Avgiftsgrupp
  Avgift
  1. Förening 0-20 år inom Halmstads kommun171 kr/tim
  2. Förening vuxen inom Halmstads kommun samt riks- och distriktsförbunds barn- ochungdomsverksamhet som är öppen för Halmstads kommuns föreningar171 kr/tim
  3. Halmstads kommuns förvaltningar och bolag288 kr/tim
  4. Privatpersoner och företag inom Halmstads kommun402 kr/tim
  5. Kunder utanför Halmstads kommun
  574 kr/tim

  Getingehallen – samlingslokal med kök
  Avgiftsgrupp
  Avgift
  1. Förening 0-20 år inom Halmstads kommun-
  2. Förening vuxen inom Halmstads kommun samt riks- och distriktsförbunds barn- och ungdomsverksamhet som är öppen för Halmstads kommuns föreningar682 kr/tim
  3. Halmstads kommuns förvaltningar och bolag1 049 kr/tim
  4. Privatpersoner och företag inom Halmstads kommun1 457kr/tim
  5. Kunder utanför Halmstads kommun2 097 kr/tim

  Friidrottsanläggning Halmstad Arena IP
  Avgiftsgrupp
  Avgift träning
  Avgift tävling
  1. Förening 0-20 år inom Halmstads kommun0 kr/tim0 kr/tim
  2. Förening vuxen inom Halmstads kommun samt riks- och distriktsförbunds barn- och ungdomsverksamhet som är öppen för Halmstads kommuns föreningar209 kr/tim314 kr/tim
  3. Halmstads kommuns förvaltningar och bolag350 kr/tim-
  4. Privatpersoner och företag inom Halmstads kommun489 kr/tim-
  5. Kunder utanför Halmstads kommun698 kr/tim-