Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Idrottsplatser

De kommunala idrottsplatserna nyttjas främst för fotboll, men här finns även en friidrottsanläggning samt en plan för amerikansk fotboll. I Halmstads kommun finns 92 fotbollsplaner, och av dem ägs och drivs 56 planer av kommunen medan resterande 36 planer sköts genom varierande former av föreningsdrift. I parker och grönområden finns även bollplaner för spontana aktiviteter som inte behöver bokas.

Karta över idrottsplatser

Idrottsplatser

Idrottsplats

Kommunal/ föreningsdriven

Antal planer

Alevallen

Kommunal

Tre 11 mot 11-planer på gräs samt en 11 mot 11-plan på grusplan.

Andersbergsplanen

Kommunal

Bollplan i parkområde.

Björkevi IP, Kvibille

Föreningsdriven

En 11 mot 11-plan på gräs.

Breareds IP, Simlångsdalen

Kommunal

En 11 mot 11-plan på gräs, en 7 mot 7-plan på gräs och en 11 mot 11-plan på grus.

Brovallen, Getinge

Kommunal

En 11 mot 11-plan på gräs.

Esperedsvallen, Oskarström

Kommunal

Två 11 mot 11-planer på gräs och en 11 mot 11-plan på grus.

Getinge IP

Föreningsdriven

Två 11 mot 11-planer på gräs, en 7 mot 7-plan på gräs och en 11 mot 11-plan på grus.

Gullevi IP, Gullbrandstorp

Föreningsdriven

Två 11 mot 11-planer på gräs och en 7 mot 7-plan på gräs.

Haverdals IP

Föreningsdriven

Två 11 mot 11-planer på gräs.

Halmstad Arena IP

Kommunal

Nio 11 mot 11-planer på gräs, två 9 mot 9-planer på gräs, sex 7 mot 7-planer på gräs, tre 5 mot 5-planer på gräs, två 11 mot 11-planer på konstgräs samt en friidrottsanläggning.

Kärlekens IP

Kommunal

Två 11 mot 11-planer på gräs, en 7 mot 7-plan och en 5 mot 5-plan på gräs samt en 11 mot 11-plan på konstgräs.

Prästgårdsplanen, Snöstorp

Kommunal

Två 7 mot 7-planer på gräs.

Sennans IP

Föreningsdriven

En 11 mot 11-plan på gräs.

Skedalaheds IP

Kommunal

Tre 11 mot 11-planer på gräs, en 11 mot 11-plan på konstgräs samt en 7 mot 7-plan på konstgräs.

Slättevi IP, Kvibille

Föreningsdriven

En 11 mot 11-plan på gräs samt en 7 mot 7-plan på gräs.

Sperlingsholms IP

Föreningsdriven

Två 11 mot 11-planer på gräs.

Stenstorpsplanen

Kommunal

En 7 mot 7-plan på gräs.

Söndrums IP

Kommunal

Fyra 11 mot 11-planer, varav en är förberedd för 9 mot 9-spel, på gräs, fyra 7 mot 7-planer på gräs, två 5 mot 5-planer på gräs samt en 11 mot 11-plan på grus.

Tranevall, Harplinge

Föreningsdriven

Två 11 mot 11-planer på gräs, en 7 mot 7-plan på gräs och en 11 mot 11-plan på konstgräs.

Tuvasvallen, Trönninge

Föreningsdriven

Två 11 mot 11-planer på gräs och två 7 mot 7-planer på gräs.

Vapnö IP

Föreningsdriven

Två 11 mot 11-planer på gräs och en 7 mot 7-plan på gräs.

Åleds IP

Föreningsdriven

En 11 mot 11-plan på gräs, en 7 mot 7-plan på gräs samt en 11 mot 11-plan på grus.

Örjans vall

Kommunal

Tre 11 mot 11-planer plus en träningsyta på gräs.