Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Spontana aktivitetsytor

I Halmstads kommun finns det cirka 180 olika aktivitetsytor som är till för spontana aktiviteter. Aktivitetsytornas viktigaste roll är att främja spontana aktiviteter samt fungera som naturliga mötesplatser.

Nedan följer ett antal aktivitetsytor som alla är placerade på allmän platsmark och är till för allmänheten, och därmed går de inte att boka.

 • Bäckagårds spontanaktivitetsyta


  Bäckagårds spontanaktivitetsyta ligger i närheten av Ateljévägen. Där finns en pannabur för fotboll, en basketkorg, linbana, gunga och bollar att balansera och hoppa på. Där finns även en bänk som kan vara Halmstads största, gjord av Haldahuset och konstnärligt dekorerad.
 • Bollplaner


  I Halmstads grönområden finns cirka 40 bollplaner för spontanaktiviteter. Med bollplan avses en plan med klippta gräsytor och enkla målställningar. Ofta ligger bollplanerna i anslutning till lekplatser.Under 2020 har vi på flera bollplaner runt om i kommunen bytt ut målen och ersatt dem med nya. Under hösten kommer ytterligare bollplaner i områdena Karlstorp, Bäckagård, Söndrum, Trottaberg, Kvibille, Harplinge och Oskarström att få nya mål. Totalt kommer nio planer att få nya mål, en plan behålls som den är och en plan kommer att avvecklas.
 • Tennisbanor


  Runt om i kommunen finns det cirka 45 tennisbanor som disponeras fritt av allmänheten utan bokning. Tennisbanorna skiftar i kvalitet från banor med mycket god kvalitet, till banor med trasiga stängsel och sprucken asfalt. Näten sätts normalt upp i början på maj och plockas ner i september/oktober. På en del banor har man upphört med att sätta ut tennisnät, antingen på grund av vandalism, stöld eller önskemål om att använda ytan för annan aktivitet.
 • Boulebanor


  Det finns cirka 20 boulebanor på park- eller naturmark i kommunen. En del är fullt utrustade och regelrätta banor och en del är vanliga grusytor i parker som används för boulespel. Många gånger har kommunen iordningställt banorna, medan en förening har tagit på sig skötselansvaret.
 • Engelbrektsplanen


  Spontantaktivitetsplanen ligger på Engelbrektsgatan. Här hittar du utegym, parkour, beachvolleybollplaner, grillplats, basketplan, område med lekfulla kullar, och umgängesplatser i form av bänkar och dylikt.
 • Spontanidrottsplatsen på Andersberg


  En spontanidrottsplatsPDF är en mötesplats där barn, ungdom och vuxna kan mötas fritt och utöva flertalet fria aktiviteter utan krav. Den är öppen för alla, den ska stimulera till aktivitet och social samvaro och är öppen för spontan verksamhet dygnet runt.
 • Skatepark


 • BMX-bana


  Asfalterade BMX-banor finns i Simlångsdalen och i Linnéparken i Halmstad. De asfalterade banorna innehåller gupp och en mindre velodrom. Här välkomnas kickbikes/scootrar, skateboards, inlines och cyklar. Banan i Linnéparken färdigställdes under november 2020 och kommunen är tacksam om användare rör sig försiktigt omkring banan för att gräsfröna ska kunna gro.Linnéparken har även en grusad bana som lämpar sig främst för cyklar.
 • Landhockeyplan


  Landhockeyplan med asfaltunderlag och sarg finns på Andersberg, intill Andersbergsskolans skolgård.
 • Discgolfbanor


 • Beachvolleybollplaner


  Det finns beachvolleybollplaner på flera badplatser längs kusten, samt tre planer på Engelbrektsplanen nära centrum.
 • Basket-/streetbasketplaner


  Basket-/streetbasketplaner finns i Linnéparken, på Andersberg samt vid lekplatsen på Salviavägen i Gullbranna.