Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Uppdrag för konstnärer

Är du konstnär och intresserad av att jobba med konstnärlig gestaltning eller pedagogisk verksamhet? Läs mer om möjligheterna och skicka din intresseanmälan nedan.

 • Konstnärlig gestaltning


  1,5 mkr är det fasta årliga anslaget konstnärlig gestaltning i Halmstads kommun. Medlen kan omfatta både utvalda byggprojekt, infrastruktursatsningar och gestaltning av utemiljön.Anmäl ditt intresse för gestaltningsuppdragVal av projekt En samrådsgrupp bestående av representanter från fastighetskontoret, samhällsbyggnadskontoret, teknik- och fritidsförvaltningen, byggnadskontoret och kulturförvaltningen ger förslag på projekt som skall tilldelas medel för konstnärlig gestaltning, utifrån aktuella investeringsprojekt i kommunen.Urval av projekt görs ur ett hållbart och långsiktigt perspektiv. Hänsyn tas till geografisk spridning, platsens angelägenhet, tillgänglighet och brukarperspektiv. Kulturförvaltningen eftersträvar att genomföra projekt där konsten hamnar nära medborgarna i vardagsmiljön, en viktig demokratisk aspekt.Val av konstnär till projekten 50 000–300 000 kronor: Konstenheten föreslår lämplig konstnär utifrån intresseanmälningar som lämnats via hemsidan. Val av konstnär görs av konstenheten tillsammans med representanter från aktuell verksamhet, fastighetskontoret och/eller teknik- och fritidsförvaltningen.
  300 000 kronor – gränsen för direktupphandling: Konstenheten föreslår tre konstnärer som tilldelas parallella arvoderade skissuppdrag utifrån intresseanmälningar som lämnats via hemsidan. Beslut om konstnär tas av en projektspecifik jury.
  Över direktupphandlingsgränsen: Utannonsering av projektet enligt lagen om offentlig upphandling. Konstenheten föreslår tre konstnärer som tilldelas parallella arvoderade skissuppdrag utifrån intresseanmälningar. Beslut om konstnär tas av en projektspecifik jury.Vid bedömning av inkomna skisser tas följande aspekter i beaktan:
  • Estetiska, konstnärliga, genus
  • Samverkan med miljö och arkitektur
  • Symbolvärde för verksamheten/sätt att förstärka verksamhetens identitet
  • Materialval och tekniska lösningar
  • Brukarperspektiv
  • Konstverkets hållbarhet och kringlösningar
  • Drift och underhållsaspekter
  • Genomförande

 • Frispel – konstnärlig pedagogisk verksamhet


  Frispel är Halmstads kommuns kreativa verkstad. Namnet signalerar en ohejdad kreativitet och öppenhet inför konsten. Frispel kan dyka upp där det rör sig mycket människor – vid ett evenemang, i samband med någon av utställningarna på Mjellby konstmuseumlänk till annan webbplats eller Halmstads konsthalllänk till annan webbplats, på ett bibliotek, en förskola eller ett äldreboende. Vissa tillfällen har en rekommenderad ålder, men till de flesta är alla åldrar välkomna. Vi uppmuntrar till skapande över generationsgränserna!
  När ett Frispel ska arrangeras tar Enhet konst fram ett uppdrag utifrån till exempel ett tema, en konstnärlig teknik eller ett material. Utifrån uppdraget och intresseanmälningarna som lämnats in via webbplatsen föreslås tre lämpliga konstnärer. Val av konstnär görs sedan av intendent, producent och konstpedagog. Motivering medföljer beslutet.
  Anmäl intresse för att arbeta med Frispel