Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Skogsskötsel på Galgberget

Under vintern och våren 2021 kommer Teknik- och fastighetsförvaltningen i Halmstads kommun att arbeta med olika skötselåtgärder på Galgberget i Halmstad. För din säkerhet; Respektera avspärrningarna, håll avstånd till skogsarbetare och maskiner.

Teknik- och fastighetsförvaltningen arbetar under vinter och vår 2021 på Galgberget i Halmstad med olika skötselåtgärder.

Arbetet är en del av skötselplanen och även en del i ett lokalt naturvårdsprojekt ( LONA). Vi kommer bland annat att:

  • Röja och gallra för att framhäva geologiska värden såsom dödisgropar strandvallar och terrasshak.
  • Sätta upp holkar för fladdermöss och fåglar.
  • Genomföra riktade åtgärder för att öka den biologiska mångfalden
  • Påbörja bekämpning av invasiva arter

Vi uppmanar dig som besökare att respektera skyltar och avspärrningar samt hålla avstånd till skogsarbetare och maskiner. En överträdelse kan medföra livsfara!

Vi ber om överseende för de olägenheter som arbetet kan orsaka. Har du en fråga kan du kontakta oss via telefon 035-137000.

Logotype för lokalt naturvårdsprojekt, LONA