Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Om Kulturhuset Najaden

Kulturhuset Najaden är ett hus för musik, dans och kultur i alla dess former och har formats tillsammans med det lokala kulturlivet. Huset har en yta på totalt 5000 kvadratmeter där amatörer, professionella, utövare, deltagare och publik möts över generationsgränserna.

Avsiktsförklaring för Kulturhuset Najadenlänk till annan webbplats

För huset har följande ledord formulerats:

Samverkan utgör kärnan i Kulturhuset Najaden. Särskilt angelägen är samverkan mellan de ansvariga nämnderna, barn- och ungdomsnämnden och kulturnämnden. Viktig samverkan är också den mellan husets aktörer, det vill säga Halmstads kulturskola, kulturförvaltningen, föreningarna, kulturskaparna med flera.

Delaktighet är en förutsättning och ett förhållningsätt. Verksamheterna i huset ska utgå från allas möjlighet till delaktighet, delaktighetstrappan ska här vara vägledande.

Tillit till varandra och verksamheterna i huset är en grundförutsättning för de verksamma i huset men också en grund för styrning och ledning.

Möten är vad som ska ske i huset. Möten som inspirerar, berikar och möjliggör över generationer och som fyller huset med aktivitet, liv och rörelse.