Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Scener, lokaler och digitala arrangemang

På Kulturhuset Najaden har vi scenlösningar för olika typer av arrangemang såsom konserter, föreställningar, konferenser och föreläsningar. De kan framföras i vår stora Konsertsal eller på den mindre Foajéscenen.

Nu kan vi också möta de flesta behov inför digitala arrangemang. Vi har investerat i ny bild- och ljusteknik, bland annat fler kameror samt en bildmixer för att kunna göra än mer avancerade sändningar, streaming och inspelningar.

Boka Konsertsal och Foajéscen

Gör din förfrågan på de datum du vill boka för konserter, repetitioner,digitala arrangemang, konferenser eller andra evenemang via bokningskoordinatorn.

Därefter får du fylla i ett bokningsformulär och därmed godkänna bokningsvillkoren med avbokningsreglerna. Det finns två formulär, ett för dig som bokar lokal hos oss för första gången och ett om du redan tidigare har bokat lokal hos oss.

Boka salar och studio

Vi har också salar och en studio för olika möten, kursaktiviteter eller repetitioner. Gör din förfrågan till bokningnajaden@halmstad.se.

Servering och catering

Vid offentliga arrangemang har vi en servering som sköts och bemannas av ett externt företag. Där görs också beställningarna för catering i olika sammanhang.

Har du frågor ring Halmstad Direkt på 035-13 70 00 för mer information.

 • Bokningsvillkor för Konsertsal och Foajéscen


  Avbokning ska ske skriftligt eller per e-post.
  • Kostnadsfri avbokning kan göras fram till 30 dagar innan genomförande.
  • Avbokning som sker mellan 30 dagar och 15 dagar före planerat arrangemang debiteras halva (50 %) lokalhyran.
  • Avbokning som sker mindre än 14 dagar innan genomförande debiteras hela lokalhyran (100 %).
  Observera!
  Om du har gjort en eller flera bokningar som inte är godkända och klara så gäller följande:
  Vid en ny bokningsförfrågan från annan arrangör på ditt eller dina bokade datum ber vi dig ta ställning till om och när ditt arrangemang kommer att genomföras.Du har alltid förtur till dina bokningar, men om du inte kan lämna besked vid förfrågan från Najaden ges förtur till annan arrangör.Villkor
  • I hyran (8 timmar) ingår lokal, fast teknik, ordinarie städning och en husvärd på arrangemangsdagen. Vid ordinarie hyra ingår även en scenmästare.
  • För extra personal/tjänster som till exempel, teknik- eller scenpersonal, inhyrt material och hyrestid utöver 8 timmar och utgår faktiska kostnader.
  • Arrangören ska själv skaffa, följa och bekosta de myndighets tillstånd som kan behövas i samband med ett arrangemang som till exempel polis, säkerhets- och ordningspersonal.
  • Arrangören ska själv stå för servicefunktioner för publik och artister, samt biljettförsäljning och försäljning av varor på anvisad plats (merchandise) på arrangemangsdagen.
  • Rider eller underlag med önskemål om dukning av hyrd lokal samt all teknisk information ska lämnas i god tid innan arrangemangsdagen.
  • Loge- och personalcatering ska bokas via avtalad entreprenör.
  • All extern utrustning som kräver elektricitet skall innan inkoppling på fastighetens elnät godkännas av kulturhuset Najaden.
  Betalning Faktura skickas efter genomfört arrangemang till ansvarig hyresgäst (bokare) enligt uppgifter lämnade vid bokningstillfället.Halmstads kommuns fakturor ska betalas inom 30 dagar om ingen anmärkning föreligger mot fakturan. Vid försenad betalning har Halmstads kommun rätt till dröjsmålsränta enligt svensk lag på fakturerat ostridigt belopp. Bestridande eller anmärkning av faktura ska ske inom 15 dagar från fakturans utskriftsdatum.Den slutgiltiga bokningen ligger till grund för debitering vilket innefattar hyra och alla extra beställningar.Force Majeure För det fall kommunen, på grund av omständigheter som kommunen inte råder över, inte kan hyra ut anläggningen under avtalad tid bortfaller kommunens åtaganden i sin helhet. Detta innebär bland annat att hyrestagaren inte har rätt att rikta något ersättningsanspråk mot kommunen. Exempel på omständigheter som kommunen inte råder över är väderförhållanden, strejk, lockout, eldsvåda, explosion, pandemi, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför Kulturhuset Najadens kontroll.Hyresregler för förhyrning av kulturhuset Najaden
 • Hyresregler för förhyrning av kulturhuset Najaden


  • Det åligger den som hyr lokaler att ha erforderliga försäkringar, till exempel ansvarsförsäkring för sin verksamhet som bedrivs i de uthyrda lokalerna.
  • Lokalerna hyrs ut i befintligt skick och får bara användas i det syfte, under den tid och på de villkor som avtalats. Tidsöverdrag debiteras för varje påbörjad timme enligt särskild taxa beslutad av ansvarig nämnd.
  • Hyreskostnad debiteras enligt gällande hyresavgift. Lämnas lokalen i sådant skick att extra städning krävs debiteras hyresgästen/arrangören för de extra städkostnaderna.
  • Hyresgästen/arrangören är ersättningsskyldig för skador på lokal, inredning och utrustning. Anmälan om eventuella fel ska omgående meddelas till Halmstad Direkt via e-post direkt@halmstad.se eller telefon 035-13 70 00.
  • Hyresgästen/arrangören ansvarar ur arbetsmiljö- och säkerhetssynpunkt för det material som man själv äger och använder i verksamheten.
  • Hyresgästen/arrangören ansvarar för att egen/egen inhyrd personal följer gällande arbetsmiljöregler/föreskrifter.
  • Hyresgästen/arrangören ska själv vid behov skaffa, följa och bekosta de myndighets tillstånd som till exempel polis, säkerhets- och ordningspersonal.
  • All extern utrustning som kräver 3-fas skall innan inkoppling på fastighetens elnät godkännas av kulturhuset Najadens tekniska producent.
  • Ersättningslokal eller ekonomisk ersättning vid förhinder att utnyttja bokad lokal kan inte ges i de fall orsaken ligger utanför nämndens möjlighet till påverkan.
  • Kulturhuset Najaden förbehåller sig rätten att bryta längre hyresperioder vid enstaka tillfällen för annan aktivitet eller arrangemang.
  Brand
  • Den som hyr en lokal eller anläggning är enligt lagen om skydd mot olyckor ansvarig för brandskyddet och ska se till att verksamheten sker på ett säkert sätt, ur brandskyddssynpunkt. Ta därför reda på utrymningsvägar och se till att inte dessa blockeras, tänk igenom hur en eventuell utrymning skall ske, ta reda på var släckutrustning finns och hur den fungerar.
  • Hyresgästen/arrangören ansvarar för att inte flera människor vistas i lokalen/anläggningen än vad som är tillåtet av brandmyndigheten.
  • Om hyresgästen/arrangören utlöser brandlarm eller utryckningslarm med vilja debiteras hyresgästen denna kostnad.
  • Användning av rökmaskin (kräver brandvakt) och all form av öppen låga (levande ljus eller liknande) måste alltid meddelas och godkännas av teknisk producent.
  Ordning
  • Hyresgästen/arrangören är skyldig att ställa i ordning lokalerna och sätta tillbaka de möbler och övrig utrustning som använts på avsedd plats innan lokalen lämnas. Grovstädning ska göras i alla utrymmen (skräp ska plockas upp). Belysningen ska vara släckt, elektrisk utrustning avstängd och fönster samt dörrar ska vara stängda och låsta.
  • Hyresgästen/arrangören ansvarar för att tobakslagens rökförbud efterföljs under den tid som hyresgästen/arrangören hyr lokalen.
  • Det är inte tillåtet att ta med egen alkohol.
  • Det är inte tillåtet att ställa upp ytterdörrar eftersom det kan innebära risk för att obehöriga tar sig in i lokalen samt att dörr/entré kan skadas av till exempel kraftiga vindar och nederbörd.
  • "Taggs" som inte återlämnas inom avtalad tid debiteras enligt självkostnadspris (100 kr).
  • Hyresgästen/arrangören ansvarar för att hålla samtliga medverkande vid arrangemanget/aktiviteten informerade om de regler som gäller.

 • Hyror och priser


  Lokalhyra(Inkl. moms)Föreningar och studieförbund 
  Konsertsal 5 000 kr, husvärd ingår    
  Foajéscen 2 500 kr, husvärd ingår
  Studio och salar:
  Per tillfälle 700 kr
  Per timme 200 kr
  Halmstads kommuns förvaltningar och bolag
  Region Hallands kulturverksamhet
  Konsertsal 10 000 kr, husvärd ingår    
  Foajéscen  5 000 kr, husvärd ingår
  Studio och salar 1 500 kr
  Ordinarie hyra
  Konsertsal 20 000 kr
  Foajéscen  10 000 kr
  Husvärd och scenmästare ingår          
  Repetition i lokalerna kostar 50% av ovanstående.
  Lokalhyran gäller i max åtta timmar per tillfälle, därefter debiteras 450 kronor (exkl. moms) per timme.
  Extra kostnaderExtra personalinsatser till exempel tekniker debiteras en avgift á 450 kr/timme (exkl. moms) per personal, per påbörjad timme.
  • Extrastädning debiteras med faktisk kostnad, dock minst 1 000 kr (exkl. moms), minst 1 250 kr (inkl. moms).
  • Dansmatta med montering och demontering 2 000 kr
  • Montering och demontering av scenpodier 100 kr per styck
  • Nyttjande av Steinway flygel (mod D) inkl. pianostämning 1 850 kr
  • Service biljetthantering onumrerad salong 500 kr
  • Service biljetthantering numrerad salong 1 500 kr
  • Inhyrd teknik på offert
  Fri hyrestid
  • Ideella föreningar, studieförbund och kulturaktörer med verksamhet och/eller säte i Halmstadskommun har fri hyra i tillgängliga i studior och salar vardagar mellan kl. 8.00-16.00. Den upplåtna lokalen får nyttjas till repetitioner och produktioner för scenkonst men inte för avgiftsbelagda aktiviteter.

 • Digitala arrangemang


  Via vår videoserver kan vi sända ut upp till två live-streams parallellt via exempelvis Facebook, Youtube och Vimeo.Vi kan anpassa layouter efter era behov och idéer, lägga in grafik i form av till exempel namnskyltar eller logotyper, spela upp förinspelade filmer, ta emot gästföreläsare via teams eller zoom som vi kan sända ut via er stream och visa presentationer från exempelvis Powerpoint och Keynote.Vi kan hjälpa er med effektfulla presentationer, hybridmöten med deltagare både i rummet och digitalt eller med livesändningar och inspelningar.De digitala lösningarna vi har går ju naturligtvis också att sammanknytas med ett live-arrangemang av traditionell karaktär.
  Exempel på teknik:
  • 3 fasta kameror i konsertsalen som kan styras individuellt via extern kontroll.
  • 2 rörliga kameror, dessa kan användas både i vår Konsertsal och Foajéscen.
  • Ny bildmixer (mixern kan hantera upp till 8 kameror).
  • Ny ljusteknik för att kunna skapa en fin miljö för ert arrangemang.
  • Vi kan spela in allt material åt er.
  Teknikspecifikation Projektor:
  • Epson EB-L1505UH
  • Duk Extensa HD Progressive 16:10 (540x338), (Creston controlled)
  Video/Streaming:
  • Epiphan Pearl 2 - Streaming server
  • Atem Television studio pro 4K – Bildmixer
  • Panasonic aw rp60 – PTZ kontroll

  Kamera:
  • 3 x Panasonic PTZ Kamera
  • 1 x Blackmagic Micro studio camera 4K
  • 1 x Dji Ronin S Gimbal
  • 1 x Blackmagic studio camera HD2
  • 2 x Tripod
  • 1 x Lumix G X Vario PZ 14-42mm
  • 1 x Lumix G X Vario PZ 45-175mm
  • 1 x Samyang 35mm T1,5 VDSLR MK II
  • 1 x Blackmagic video assist 7”3G skärm

 • Foajéscenen  En multifunktionell och flexibel lokal. Foajéscenen passar för till exempel konsert, föreställning, middagssittning, möten, föreläsningar och utställningar. 
  I lokalen finns en hörslinga, idagsläget ett IR-system (12 system).
  Antalet platser varierar beroende på möblering:
  • Biosittning 170 personer.
  • Sittande vid bord 110 personer.
  • Stående 250 personer.
  Scen Scen byggs av standardpodier (2x1 meter) och anpassas efter behov. Standard 7x4m höjd: 60cm. Huset kan tillhandahålla höjder på 20, 40 och 60 centimeter. Scenen har en grå matta, trappa SR, SL, DS och ramp SL.Loger Delas tillsammans med Konsertsalen. På samma plan som scen finns 1 st loge för quick change och en HWC. En trappa ner finns ett Greenroom med ytterligare 3 st separata loger med tillgång till dusch och toalett. En större lounge finns att tillgå vid större sällskap.Inlast Sker på baksidan av huset vid lastramp. Högre lastbilar kan lägga till direkt mot lastkaj.
  Inlast minsta bredd: 1.83 meter
  Inlast lägsta höjd: 2.25 meter
  Parkeringsmöjligheter för buss/lastbil finns bredvid lastbryggan med 16A/32A att tillgå.
  Ström
  • 4 x 16A CEE (Foajéscenen höger & vänster sida)
  • 2 x 32A CEE (Foajéscenen höger & vänster sida)
  Ljud Ljudanläggning:
  • 4 x Yamaha DXR12 (2/sida) toppar
  • 4 x Yamaha DXS15 (2/sida) basar
  FOH:
  • Allen & Heath C1500
  • Stagebox CDM32, (GigaACE & Dante)
  Ljus Fast Ljus:
  • 1 x 24ch Okero Dimmer
  • 8 x 650w Fresnel – Front + bakljus
  • 4 x S4jr Profil – Front
  • 8 x Clf Hera
  • 12 x Led Ball 50cm RGB
  Ljusbord:
  • Martin M2Go
  • Elation E-node4
  Övrigt
  • All flyttbar teknik går att använda till bägge scenerna.
  • Samma mikrofoner och aktiva monitorer som listas till Konsertsalen kan användas till denna scen.

 • Studio och salar  Hyr studio 3 eller Dramasalen som passar bra för repetitioner eller kurser. I studio 3 går det också bra att ha möte, utbildning, workshop eller föreläsning och här finns tillgång till projektor och ljudförstärkning.Studio 3, Kristinarummet
  • 95 kvadratmeter
  • Biosittning: 50 personer
  • Sittande vid bord: 30 personer

  Sal 110, Dramasalen
  • Golv: Ljust Trä
  • Rumsstorlek: 127M2 (16,3 x 7,8m)
  • Takhöjd: 2,7m
  • Spegelvägg: 16 x 1,9m
  • Teknik: Ljudanläggning – 2x topp, 1x sub, liten mixer, möjligt med uppspelning via bluetooth

  Ideella föreningar, studieförbund och kulturaktörer med verksamhet och/eller säte i Halmstads kommun har fri hyra i tillgängliga lokaler (studior och salar) vardagar mellan kl. 8.00-16.00. Den upplåtna lokalen får nyttjas till repetitioner och produktioner för scenkonst men inte för avgiftsbelagda aktiviteter.

 • Konsertsalen  En modern konsertsal som passar för olika typer av arrangemang som till exempel konserter, föreställningar, föreläsningar och konferenser.I den fasta gradängen finns 404 sittplatser. 60 st lösa stolar kan dukas upp framför gradäng vid onumrerad salong (obs! avvikelser kan förekomma vid rullstolsplatser).Möjlighet till ringning i foajé och loger finns.Ljudanläggning, ljussystem och projektor är integrerade i ett lättmanövrerat system.
  Teleslinga (magnet SLS) finns i hela Konsertsalen, 4 x Cat6e finns mellan FOH & scen 2 x DMX finns mellan FOH & scen.
  Scen Scenens bredd: 11 meter bakkant, 14 meter i framkantScenens djup: 7 meter djup under icke befintlig ”nolla” 11m djup till första stolsrad.Normalt speldjup: 7,5 meterNormal scenöppning: 14 meterNormal höjd: 5,9meterFOH till scen: 40 meter kabellängd (snygg dragning)Scenen är tillgänglighetsanpassad med tillgång till handikapptoalett backstage.Loger På samma plan som scen finns 1 st loge för quick change och en handikapptoalett. En trappa ner finns ett Greenroom med ytterligare 3 st separata loger med tillgång till dusch och toalett. En större lounge finns att tillgå vid större sällskap.Inlast Sker på baksidan av huset vid lastramp. Högre lastbilar kan lägga till direkt mot lastkaj.
  Inlast minsta bredd: 1.83 meter
  Inlast lägsta höjd: 2.25 meter
  Parkeringsmöjligheter för buss/lastbil finns bredvid lastbryggan med 16A/32A att tillgå.
  Ström
  • 2 x 63A CEE (Konsertsalen SL)
  • 2 x 32A CEE (Konsertsalen 1x SR & 1x SL)
  • 4 x 16A CEE (Konsertsalen 2x SR & 2x SL)
  • 1x 32A CEE (Foh)
  • 2x 16A CEE (Foh)
  Tross och lyftpunkter Salongen har en trossgrid på 10x10 meter med kors i mitten. Denna hänger i 6 st 500kg GIS motorer. Befintligt i trossen hänger filmduken, fondljus och lite LED-scenljus. Även salongstrossen hänger i motorer och där hänger 7st Martin Encore fast. Separat handvevad lingång finns för enkel upphängning av fond/backdrop. Kontakta oss för viktspecifikationer vid behov.Klangsystem Konsertsalen är utrustat med ett Yamaha AFC (Active Field Control) system vilket kan förändra tiden på rummets efterklang på digital väg. Kortfattat ser det ut som följande:
  System Room RT 500-1k sekunder
  OFF: 1.08
  SHORT: 1.31
  MEDIUM: 1.45
  LONG: 1.73
  Ljud Ljudanläggning:
  • 12 x Adamson S10 (6/sida) Toppar
  • 4 x Adamson S119 (2/sida) Basar
  • 6 x Adamson M12 monitorer på 6 ch steg,
  • PA drivs med 3 x LAB PLM12K44
  • Monitorer LAB PLM5K44
  FOH:
  • Allen & Heath C3500
  • Stagebox DM32 (Dante & GigaACE)
  • 3 x DX168 stagebox (tot: 80 ch input)
  Mikrofoner:
  • WL – 8 ch Shure ULXD mottagare
  • 6 x Shure KSM9 handmikrofon
  • 6 x Shure Beltpack + DPA D:fine headset (obs! endast 8 st WL kan användas samtidigt)
  • 1 x Shure Beta 52, 1 x Beyer Opus 65, 1 x Audix D6, 1 x Audix D4, 1 x Audix D2
  • 2 x AKG 535, 2 x WL Shure SM58
  • 4 x Audix i5, 2 x Neumann KM184, 4 x Beyer I50d, 4 x AKG 568
  Misc ljud:
  • 12 x Di box
  • 14 x långa K&M stativ 9 x korta K&M stativ
  • 2 x Yamaha DXR12, 1 x Yamaha DXS15 (drumfill), 4 x dB Technologies Flexsys FM12 aktiva monitorer, 2 x Mackie ART300
  Ljus Fast ljus:
  • 7 x Martin Encore Performance CLD - Front
  • 8 x Cameo Pixbar – Fond
  • 8 x Rush MH2 - wash
  • 8 x Elation Tripar – Fond Sidor
  • 4 x Rush Par2 CT zoom - sidljus
  • 1 x 24 ch Okero Dimmer (2401)
  Övrigt ljus
  • 4 x Clf Hera
  • 6 x Admiral vintage luminaire MKII
  • 8 x Adj Dotz Matrix
  • 6 x 2-Lite Blinder
  Ljusbord
  • GrandMa2onPc command wing
  • 1 x 8 port node, artNet, Sacn
  Digitala möjligheter Projektor:
  • Epson EB-L1505UH
  • Duk Extensa HD Progressive 16:10 (540x338), (Creston controlled)
  Video/Streaming:
  • Epiphan Pearl 2 - Streaming server
  • Atem Television studio pro 4K – Bildmixer
  • Panasonic aw rp60 – PTZ, kontroll
  Kamera:
  • 3 x Panasonic PTZ Kamera
  • 1 x Black Magic Micro studio camera 4K
  • 1 x Dji Ronin S Gimbal
  • 1 x Black magic Studio Camera HD2
  • 2 x Tripod
  • 1 x Lumix G X Vario PZ 14-42mm
  • 1 x Lumix G X Vario PZ 45-175mm
  • 1 x Samyang 35mm T1,5 VDSLR MK II
  • 1 x Black magic video assist 7”3G skärm
  Crestron Från Crestron kan man bland annat manövrera:
  •  Ljudhantering med en mix upp till 4 WL mikrofoner + övrig ljudkälla
  •  Ljus med fasta preset för front, fond och salong
  •  Bild med val av ingångskälla och dukstyrning
  •  Klangsystem med fasta preset
  •  Temperatur i salongen