Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Kulturprogram 2030

Halmstads kulturprogram handlar om den kultur vi vill ha och leva i, i Halmstads kommun. Kultur är en angelägenhet som berör oss alla. Programmet ska vara en riktningsvisare med ett långsiktigt perspektiv och skapa framförhållning i planering och i beslut. Det ska också skapa förutsättningar för att arbeta tillsammans med kulturen som gemensam nämnare. Halmstads kulturprogram ska bidra till hållbarhet, attraktivitet och att Halmstad är en inkluderande kommun som många vill besöka, verka och etablera sig i.

I juni 2017 beslutade kulturnämnden att ta fram en kulturstrategi för Halmstad som pekar ut vision och mål, strategiska utvecklingsområden och riktningar för kulturen i Halmstad. I arbetsprocessen har cirka 1500 invånare och besökare tyckt till. Förslaget till kulturstrategi har varit på remiss under våren 2019. Med utgångspunkt i remissvaren har kulturstrategin omarbetats till ett kulturprogram med sikte på 2030. Kulturnämnden antog den 17 juni 2019 programmet som en riktningsvisare för kulturnämndens verksamheter. Kulturnämnden beslöt också att sända över programmet till kommunstyrelsen som ett kunskapsunderlag. Kulturprogrammet kommer bland annat att användas i kommunfullmäktiges planer för Attraktivitet och hållbar tillväxt och för den inkluderande kommunen.

Här kan du ladda ner Kulturprogram 2030.PDF

Här kan du ladda ner Kulturprogrammets bilaga "Exempel och förslag på insatser"PDF som kommit fram i processen. OBS! Dessa exempel och förslag är ej beslutade.

Tack till alla medverkande!

Processen med att ta fram förslag på ett kulturprogram för Halmstads kommun har präglats av stor delaktighet under nästan två år. Kulturnämnden och kulturförvaltningen vill rikta ett stort tack till alla Halmstadbor, tjänstepersoner, politiker, kulturskapare, besökare och representanter för föreningar, organisationer, näringar som bidragit i processen och inspirerat med kloka tankar och synpunkter, både i form av dialoger, workshops och genom inspel i enkäten Tyck till om kulturen i HalmstadPDF.