Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Projektet Halmstad Idrottsstaden

Halmstad Idrottsstaden är ett idrottsprojekt som ska lyfta Halmstad som attraktiv stad. Medverkande i projektet är Halmstads kommun tillsammans med föreningsliv, Hallands idrottsförbund, Högskolan i Halmstad med flera. Syftet är att lyfta Halmstad i det breda perspektivet: idrott, evenemang, folkhälsa, integration, destination, näringsliv och Högskolan.

Fem grupper utgör grunden i projektet:

 1. Breddidrott och samverkan föreningsliv och grundskola/gymnasium
 2. Spontanytor och aktivitetsytor
 3. Elitidrott och evenemang
 4. Lägerverksamheten som en del av idrotten
 5. Samverkan med Högskolan i Halmstad

Integration går som en röd tråd genom alla grupperna genom att en person som har ett speciellt ansvar för att integrationsaspekten tas upp i respektive grupp.

Världsmästare och breddidrottsledare

Utöver gruppmötena arrangeras stormöten och inspirationsmöten. I stormötena deltar alla cirka 40 gruppdeltagare, samt projektledaren och representanterna från styrgruppen. Bredden på gruppdeltagarna och deras meriter är imponerande – allt ifrån världsmästare, olympiska guldmedaljörer och segrare på WCT-touren i tennis (Jonas Bergqvist, Jörgen Persson och Sofia Arvidsson) via ledare i elitföreningar som Halmstads BK och Hylte/Halmstad Volleybollklubb, till företrädare för breddföreningar.

På inspirationsmötena, ett i slutet av juni och ett i början av december, tillkommer ytterligare ett antal människor som verkar inom områdena idrott, näringsliv och destination/besöksnäring.

Behandla och bemöta lika

Halmstad Idrottsstaden bygger på ett planeringsdirektiv som Kommunfullmäktige antog 2015, som en del i budgeten 2016-2018:

”Kommunen har skyldighet att behandla och bemöta sina invånare lika och dess verksamhet ska inte gynna eller missgynna någon på grund av exempelvis kön, etnicitet eller sexuell läggning. Vi vill att alla barn och ungdomar ska ha samma möjligheter att utöva sina respektive fritidsaktiviteter oberoende av kön. Det gäller såväl sport som kultur och andra fritidsaktiviteter.

För att fler barn och ungdomar ska kunna utöva en idrott menar vi att det är viktigt att föreningarna skapar möjligheter även för de äldre barnen att börja med en ny idrott - det ska inte krävas att du börjar elitsatsa på din idrott i tioårsåldern för att du ska kunna vara aktiv i en förening. För oss är det viktigt att föreningsidrotten är tillgänglig så att fler kan börja med en ny idrott under tonåren utan att elitsatsa”.

Avancera på ranking

Det finns ett antal mål kopplade till projektet Halmstad Idrottsstaden, bland annat att Halmstads kommun i tidningen Sport & Affärers kommunranking senast 2018 ska vara rankad topp-3 avseende breddidrott (plats 3 i dag), topp-5 avseende elitidrott (utanför topp-5 i dag) samt nr 5 på huvudlistan bland de 25 främsta idrottskommunerna (plats 13 i dag) – men även att antalet elever som mår bra eller mycket bra ska öka mellan 2017 och 2019, liksom antalet flickor respektive pojkar i åldern 5-20 år som är aktiva i föreningslivet.

Intervju med projektledaren för Halmstad Idrottsstaden:

"Spännande idrottsprojekt skapar samverkan"

Spännande, givande och ett lagarbete – och med ökad samverkan som kronan på verket. Sofia Persson, projektledare för Halmstad Idrottsstaden, skiner som en sol när hon summerar året i projektet.

- Det har varit ett fantastiskt år där vi redan kommit igång med ett flertal aktiviteter inom befintlig budgetram, förklarar Sofia Persson på teknik- och fritidsförvaltningen, som fungerat som projektledare för Halmstad Idrottsstaden, och fortsätter:

- Välkomstbrev till alla som kommer till Halmstad på läger, fler praktikplatser för studenter i föreningar och kommunen, spontanaktivitetsbidrag för exempelvis drop-in-verksamhet som inte kräver medlemskap i förening samt studiebesök i andra städer som vi kan lära av, är några exempel på genomförda aktiviteter.

Utgångspunkten med projektet Halmstad Idrottsstaden har varit att alla ska ha samma möjligheter att delta i föreningslivet och därmed öka folkhälsan, speciellt för yngre i socialt utsatta områden, samtidigt som Halmstad får en tydligare prägel som en stad för såväl breddidrott som elitidrott och evenemang inklusive lägerverksamhet.

Projektet syftar också till att stärka kommunens samarbete med grundskolan inklusive gymnasieskolan samt med Högskolan i Halmstad inom området idrott. I det senare fallet för att skapa förutsättningar för alla som vill nå toppen inom sin idrott på hemmaplan, parallellt med att satsa på en hög utbildning, ska kunna göra det.

Det sistnämnda sker nu också glädjande nog i och med att Högskolan i Halmstad blir Riksidrottsuniversitet från och med 2018.

Projektarbetet i Halmstad Idrottsstaden har bedrivits i fem grupper:

 • Breddidrott och samverkan föreningsliv och grundskola/gymnasium.
 • Spontanytor och aktivitetsytor.
 • Elitidrott och evenemang.
 • Lägerverksamheten som en del av idrotten.
 • Samverkan med Högskolan i Halmstad.- Samverkan har verkligen ökat tack vare projektet: Samverkan mellan förvaltningarna i kommunen, mellan kommunen och föreningarna, mellan de olika föreningarna och mellan kommunen och Högskolan. Det har varit spännande, givande och ett lagarbete, berättar Sofia Persson.
 • När styrgruppens slutrapport har presenterats för kommunchefen Henry Bengtsson i början av det nya året beslutas det kring projektgruppernas förslag på aktiviteter som går utanför befintlig budgetram.
 • Totalt cirka 30 personer från föreningslivet har deltagit i grupparbetena, där integration och inkludering gått som en röd tråd i arbetet.

Thomas Björn

Delar av deltagarna i projektet Halmstad Idrottsstaden samlade i Halmstad Arena. Projektet ska lyfta Halmstad som stad i det breda perspektivet, bland annat idrott, evenemang, folkhälsa, integration, destination, näringsliv och Högskolan. Foto: Joakim Leihed, Oh My!

Mer om Halmstad Idrottsstaden i Idrottens Affärerlänk till annan webbplats