Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Styrande dokument

Styrdokument som är antagna av kommunfullmäktige och som kan vara av allmänt intresse finns här.

Nämndernas reglementen ligger till grund för förvaltningarnas verksamhet. För bolagen har bolagsordningar och ägardirektiv motsvarande funktion.

Kommunfullmäktiges riktlinjer anger ramarna för hur verksamheten inom olika områden ska bedrivas.

Kommunfullmäktiges planer anger ambitioner och viljeinriktningar. Ur planerna kan verksamheternas mål och prioriteringar hämtas.

Kommunfullmäktige tar även beslut om lokala föreskrifter och avgifter som tillämpas mot invånare och näringsidkare.